*Nettavisen* Økonomi.

Dette fikk de kommuneansatte

Sykepleierne kan glede seg over å nå lønnsopprykk tidligere, lærerne får topplønn etter 16 år og helgetillegget økes. Her er resultatene fra organisasjonenes forhandlinger med Kommunenes sentralforbund (KS):

27.05.04 22:43

Klikk på bildet for å forstørre.

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) organiserer til sammen 235.000 medlemmer i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Det Norske Diakonforbund og Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund. UHO har forhandlet frem følgende resultat for sine medlemmer:

 • Sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og førskolelærere får garantert lønnsopprykk også etter fire og åtte år, mot tidligere bare etter ti år
 • Grupper med mer enn tre års høyere utdanning kan få mellom 7.900 og 17.000 kroner i økt årsinntekt
 • Det gis et generelt tillegg på 1000 kroner
 • Helgetillegget økes fra 18 til 23 kroner
 • Lærerne oppnår topplønn etter 16 år, mot 20 år tidligere
 • Kvelds- og nattillegg skal fortsatt betales fra klokken 17.00

LO kommunes forhandlingssammenslutning har inngått en avtale med Kommunenes sentralforbund på vegne av Fagforbundet, EL& IT-forbundet, Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, Musikernes Fellesorganisasjon og Fellesforbundet. LO Kommune har forhandlet frem følgende resultat for sine medlemmer:

 • Et generelt tillegg på 6000 kroner per 1. mai 2004 og ytterligere 1000 kroner per 1. januar 2005
 • Minstelønnssatsen heves til 234.000 per 1. mai 2004 og videre opp til 240.000 per 1. januar
 • Fagarbeidere og andre med tilsvarende lønnsnivå, og med minst ti års ansiennitet får en minstelønn på 255.000 kroner per 1. mai, mens høyskoleutdannede får 293.000 kroner
 • Høyskoleutdannede med tilleggs- og spesialutdanning og ti års ansiennitet får en minstelønn på 316.000

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune (YS-K) organiserer 40.000 medlemmer i Bibliotekarforbundet, Det norske Maskinistforbund, Flerfaglig Fellesorganisasjon, KFO, Norsk Skolelederforbund, Norsk Radiografforbund og Yrkestrafikkforbundet. YS-K har forhandlet frem følgende løsning for sine medlemmer:

 • Et generelt tillegg på 6000 kroner per 1. mai 2004 og ytterligere 1000 kroner per 1. januar 2005
 • Pott på 0,9 prosent til lokale forhandlinger
 • Økning i helgetillegget til 23 kroner
 • Økte minstelønnssatser
 • Musikklærere og -ledere løftes opp på lønnsnivå med lærere i skoleverket for øvrig
 • Ansatte i branntjenesten som jobber 42 timers uke får ubekvemstillegg utregnet etter faktiske arbeidstimer. Dette tilsvarer cirka 5000 kroner per år.

Akademikerne Kommune har blitt enig med KS om at de fleste av medlemmenes lønn fortsatt forhandles skal frem lokalt i den enkelte kommune. De lokale lønnsoppgjørene vil virke fra 1. mai 2004 med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.