Debatten om olje, klima, strømpriser og vindkraft er tidvis splittende og preget av harde fronter.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) varslet i fjor at vi trenger «et felles faktagrunnlag» om fremtidens energi og verdiskapning i Norge, og fredag presenteres «Energimeldingen 2021».

I den langsiktige planen for Norge som energinasjon er det ventet at regjeringen vil legge fram en plan for hvordan norske energiressurser kan skape vekst og nye arbeidsplasser i framtiden.

– Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles gjennom nye satsinger på hydrogen og havvind, styrking av strømnettet, og en fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp, sier olje- og energiminister Tina Bru i en melding torsdag.

Tre energipolitikere Nettavisen snakker med er klare på hva de forventer av meldingen:

– Vi er bekymret for at regjeringen legger seg på rygg for oljelobbyen, og forventer jo egentlig at lobbyistene får det som de vil. LO og NHO har kjørt et stormløp der de har pakket inn en industrisatsing i grønt silkepapir, men som vi frykter at låser oss til olje og gass i flere tiår fremover, sier MDGs Ask Ibsen Lindal.

– En elektrifisering av norsk sokkel vil spise opp store deler av Norges årlige kraftoverskudd. Vi forventer at regjeringen legger opp til en kritisk gjennomgang av dette tiltaket i energimeldingen. Hvor skal de hente kraft til ny industri på fastlandet fra, og hvilke konsekvenser vil dette få for strømprisen til vanlige folk, spør Frps Terje Halleland.

– Vi trenger en oljedebatt i Norge uten polarisering og med lave skuldre. Oljen vil ikke vare for alltid og vil bli mindre dominerende i Norge, og jeg håper på at regjeringen svarer på hvordan vi kan bygge broen til fornybar energi uten å tape arbeidsplasser og industrimiljøer på veien, sier Aps Espen Barth Eide.

Les mer: Gründerselskapet Greencap Solutions vil revolusjonere verden med grønn CO2-teknologi

Vil ha slutt på forkjørsrett på norsk sokkel

Regjeringen lettet litt på sløret tirsdag, da olje- og energiministeren kunngjorde at myndighetene setter i gang arbeidet med å finne flere områder som kan åpnes for havvind.

Til nå har regjeringen åpnet opp to områder hvor aktører kan bygge ut maksimalt 4,5 GW havvind. MDG-politiker Lindal er enig i at langt flere områder bør åpnes for havvind, og har oppskriften klar:

– Vi mener at oljens forkjørsrett på norsk sokkel bør vike, særlig etter at den tydelige IEA-rapporten kom. Da har du plutselig store områder tilgjengelig for havvind som kan åpne dører for Norge, der du samtidig unngår de store konfliktene med fiskeri og sårbare havbunnsområde, sier Lindal, og viser til at oljedirektør Ingrid Sølvberg i et TU-intervju uttalte at man ikke bør bygge ut store havvindparker hvor det er potensial for olje- og gassproduksjon.

I en e-post til Nettavisen, skriver oljedirektør Ingrid Sølvberg at havvindparker er mindre avhengig av å bli plassert et bestemt sted sammenliknet med installasjoner knyttet til olje og gass. Dermed kan myndighetene også være mer fleksible med tanke på hvor parkene blir plassert.

– Det tilstrebes å finne egnede prosjektområder for andre havnæringer som havvind utenfor områder der det er utvinningstillatelser for petroleum. For å sikre god sameksistens mellom havnæringene og dermed størst mulig total verdiskaping, er det nødvendig å gjøre helhetlige vurderinger av sokkelarealet før det gis brukerrettigheter, skriver Sølvberg.

Hun bekrefter at Oljedirektoratet fram til nå har gjort vurderinger av hvor havvindparker og andre havnæringer skal plasseres med tanke på hvor det er potensial for drivverdige petroleumsfunn.

Les mer: Oljetopp om IEA-rapporten: – Kunne like gjerne laget en rapport om hvordan det er mulig å skape fred i Midtøsten

MDG og Frp enig om elektrifisering

Både MDG og Frp frykter at energimeldingen sender signaler om elektrifisering av oljeplattformer på hele norsk sokkel, som de frykter vil strupe kraftoverskuddet i Norge.

– EU sier at elektrifisering ikke er et grønt tiltak, fordi det skaper en innlåsing av fossil produksjon. Elektrifisering av norsk sokkel legger til rette for utvidet produksjon, og at olje- og gassfeltene produserer lenger og mer energiintensivt enn nødvendig, sier Lindal.

Frp er på sin side mer bekymret for effekten en elektrifisering av sokkelen vil ha på annen norsk industri.

– Dette er vår store bekymring. Å bruke store mengder kraft til elektrifisering av sokkelen gir oss ikke noe utover nasjonale utslippsreduksjoner til en enorm kostnad. Vi håper at regjeringen ser at med etterspørselsveksten innen kraftkrevende industri de siste årene, bør det være mindre aktuelt å elektrifisere norsk sokkel. Dette kan rasere nye industrietableringer på land og gi høyere strømregning for skattebetalerne, sier Terje Halleland i Frp.

Halleland håper regjeringen tar med i betraktningen at mulighetene for vindkraft på land kan bli svekket i årene som kommer, etter at kommunene fikk økt rett til selvbestemmelse over nye vindkraftanlegg. Frp peker heller på videre utbygging av eksisterende vannkraftverk som en mulighet for mer kraft, og mener regjeringens melding må svare på hvordan vi kan utnytte kapasiteten bedre.

Til tross for at to av tre regjeringspartier (V og KrF) denne våren programfestet at de ønsket slutt på leting etter olje og gass i nye felt, samt en IEA-rapport som var klinkende klar om at det ikke er behov for ny olje, er Halleland trygg på at dagens oljepolitikk fortsetter.

– Vi forventer at regjeringen er krystallklare i energimeldingen på at det fremdeles skal gis forutsigbarhet og solide rammevilkår til Norges viktigste næring. Vi krever at de jevnlige konsesjonsrundene opprettholdes, samt at det skal satses videre på TFO-rundene, sier Halleland.

Les mer: Kan bli Norges grønne svar på Ekofisk: – Et av de største i norsk industriell historie

Ap: – Klimarisikoen må ned

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide tror ikke at energimeldingen vil peile ut noen radikal ny oljepolitikk, men forventer at regjeringen svarer på utfordringene som IEA-rapporten løfter.

– Vi er ikke tilhenger av sluttdato på produksjon eller leting, men er heller ikke tilhenger av olje- og gassfelt som vi ikke har bruk for i framtiden. Vi må være bevisste på at det grønne skiftet går faderlig fort, og at klimarisikoen må ned. Norge trenger en oljepolitikk for 2020-årene som tilpasser seg avkarboniseringstrendene vi ser i verden, sier Barth Eide.

Også Barth Eide tegner et bilde av at dagens situasjon med kraftoverskudd i Norge ikke vil bli langvarig, ettersom nye og svært kraftkrevende næringer vokser frem.

– Vi trenger et felles målbilde. Cirka hvor mye mer kraft trenger vi? Hvor mye kan vi kan vi ta inn med mer energisparing? Vi må også diskutere hvor mye mer vannkraft og vindkraft vi trenger, og hva vi kan få til med mer solkraft i Norge. Jeg regner med at vi ikke er enig med alt regjeringen har å komme med, men vi synes det er bra at denne meldingen kommer, sier Barth Eide.

Les mer: - For en skandale. Det kommer til å stå som en mastodont over hvor mye penger vi brukte