Norges Bank har nå gjennomført den 4 renteøkningen på ett år. Styringsrenten har i løpet av det siste året blitt satt 4 ganger, til sammen ett prosentpoeng.

Her vil vi legge ut endringene etter hvert som de blir offentliggjort av bankene. Det tar gjerne minst et par uker før alle har bestemt de nye rentesatsene.

Samtidig blir endringene lagt til i prissammenligningene mellom boliglånene. Den finner du her:

Her kan du se hvem som har de billigste boliglånet, avhengig av størrelse på lånet og sikkerheten.

I en periode med renteendringer skal du være forsiktig med å refinansiere før alle de nye satsene er klare. Det sier seg selv at bankene som ennå ikke har offentliggjort nye rentesatser ser mer konkurransedyktig ut akkurat nå enn de vil gjøre om et par uker.

Endringene i boliglånsrenten

Listen under er satt opp alfabetisk. Her vises den effektive renten for et boliglån på 2 millioner kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi slik rentene var, og slik den blir. Til høyre vises hvor mye den har økt med.

I de fleste tilfellene økes renten med det samme uavhengig av sikkerhet og lånestørrelse.

Det er ingen av avtalene med yrkesorganisasjonene som har endret renten. De fleste som er åpne for alle har justert rentene.

Bank I dag Ny Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 2,50%
BN Bank 2,69% 2,90% 0,21%
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,80% 3,39% 0,59%
Danske Bank 3,38% 3,53% 0,15%
Din Bank (Spb Øst) 2,69% 2,89% 0,20%
DNB 3,23% 3,43% 0,20%
Fana Sparebank 2,55% 2,80% 0,25%
Gjensidige Bank 2,65% 2,90% 0,25%
Handelsbanken 3,19%
Juristforbundet - Handelsbanken 2,50%
KLP Banken 2,83%
Landkreditt Bank 2,69%
Lofavør - Spb 1 SMN 2,42%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,55%
NAL - Gjensidige 2,42%
NITO - Nordea 2,92% 3,03% 0,11%
Nordea 3,12% 3,23% 0,11%
Nordea Premium 2,92% 3,03% 0,11%
NORDirektebank 2,67%
OBOS-banken 2,94% 3,04% 0,10%
Oslo Pensjonsforsikring 2,55%
Sandnes Sparebank 2,93% 3,19% 0,26%
Sbanken 2,55% 2,75% 0,20%
SpareBank 1 BV 3,23% 3,43% 0,20%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,23% 3,43% 0,20%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66% 0,26%
SpareBank 1 SMN 2,82% 3,07% 0,25%
SpareBank 1 SR-Bank 3,11% 3,36% 0,25%
SpareBank 1 Telemark 3,07% 3,32% 0,25%
SpareBank 1 Østlandet 3,22% 3,32% 0,10%
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,26% 3,42% 0,16%
Sparebanken Vest 3,26% 3,47% 0,21%
Sparebanken Øst 3,40%
Statens Pensjonskasse 2,25% 2,55% 0,30%
Storebrand Bank 3,47%
Storebrand Bærekraftig lån 2,79%
Sykepleierforbundet - DNB 2,62%
Unio - Storebrand 2,78%
YS - Gjensidige 2,42%

Renten i Statens Pensjonskasse er bundet opp mot de gunstigste landsdekkende og åpne bankene. Den justeres den 1. november, med effektivt 0,30 prosentpoeng. Når utvalget av de fem billigste bankene (åpent for alle) vil Statens Pensjonskasse automatisk følge dette. Neste renteøkning vil komme 1. februar, og da med opp mot 0,25 prosentpoeng.