Her finner du feriepengekalkulatoren.

Om feriepengekalkulatoren

Feriepengekalkulatoren gir deg tre beregninger:

  • Hvor mye mottar du i feriepenger i år basert på fjorårets opparbeidede rettighet
  • Hvor mye feriepenger du tjener opp ut fra årets inntekt
  • Hvor mye mer du får utbetalt i feriepenger enn i en normalmåned

Feriepenger du mottar i år
For å regne ut årets feriepenger legger du inn feriepengegrunnlaget, som du finner i siste års lønns- og trekkoppgaven for. Størrelsen på feriepengene avhenger av om du er under 60 år, og om du har rett til en femte ferieuke.

I den måneden du får feriepenger, blir det ikke utbetalt lønn. For at feriepengene skal tilpasses å erstatte en månedslønn, vil feriepengene få et tillegg eller fradrag avhengig av hvor mye ferie du har rett til.

Les mer om feriepenger.

Årets månedslønn bestemmer hvor stort fradraget eller tillegget til feriepengene er. Kalkulatoren oppgir altså feriepengene pluss det justerte beløpet.

Feriepengene du tjener opp i år
Feriepengegrunnlaget er det grunnlaget som du la inn for årets lønn. Her forutsettes det at hele årslønnen som er lagt inn er feriepengeberettiget.

Årslønnen inkludert feriepenger er den lønnen som du skal skatte for i år.

Feriepengene til neste år er det du får til neste år ut fra feriepengegrunnlaget for i år.

Feriepenger du får i år i forhold til månedslønn:

Her regner kalkulatoren ut hva som er den korrekte trekkprosenten for skatten. Kalkulatoren regner deretter ut hvor mye mer du får i feriepenger, enn med en vanlig månedslønn.

Se også:

Guide til feriepenger.

Ferierettigheter

Kalkulatorer:

Fritidskostnadskalkulator
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.