Å slå sammen de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til Viken (kommunene Jevnaker, Lunner og tidligere Svelvik ble også innlemmet da Viken ble opprettet) kostet skattebetalerne 336 millioner kroner. Men før de fylkeskommunale tjenestene ordentlig fikk komme i gang, ble fylket besluttet oppløst.

Oppløsningskostnadene er estimert til mellom 310 og 440 millioner kroner. Totalt vil Viken-eksperimentet koste skattebetalerne opp mot 776 millioner kroner. Viken fylke er derfor en kandidat nummer til å vinne Sløseriprisen 2022 (les mer om juryens begrunnelse i faktaboksen under).

– Det er et enormt sløseri som kommer av at beslutninger ikke er godt nok politisk forankret på forhånd, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen, som står bak denne nominasjonen.

En samlet prislapp på nær 800 millioner kroner betyr at det så langt har kostet hver innbygger bortimot 800 kroner å opprette og oppløse Viken fylke.

– Sterk uenighet

Virik poengterer at før de fylkeskommunale tjenestene ordentlig kom i gang, ble fylket besluttet oppløst. Og selv om finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sagt regjeringen skal ta regningen for oppløsningen, er dette egentlig skattebetalernes penger.

– Hvordan skjedde dette?

– Det er en politisk beslutning, men uten en grundig beslutningsprosess. Avgjørelsen var ikke forankret i fylket og heller ikke i de politiske partiene. Det ble tydelig gjennom den sterke uenigheten internt i Ap knyttet til oppløsningen.

Les også: Slår alarm om milliardsprekk for Nationaltheatret: – Skandale

Hurdalsplattformen inneholdt et krav fra om å reversere tvangssammenslåtte fylker.

– Så gikk det bare halvannet år fra fylket ble etablert til Hurdalsplattformen kom med instruks om å reversere demokratisk vedtatte avgjørelser.

Finansministeren selv avviser bestemt at Viken-prosessen er sløsing, du kan lese hans kommentarer lenger ned.

– Respektløst

Karine Ugland Virik er oppgitt over at over 700 millioner kroner har gått med til å slå sammen og løse opp et fylke:

– Skattepengene skal gå til å bygge sykehus, ikke til å bytte ut skilt.

– Hvorfor lyktes ikke ideen om å slå sammen fylker i dette tilfellet, det var jo meningen å spare kostnader, ikke øke dem?

– Man fikk aldri tid til å teste det ut, siden prosessen ble reversert før man egentlig hadde kommet i gang. Det tar tid å hente ut synergier. Frem og tilbake er dobbelt så langt når man bruker 300–400 millioner kroner på å løse opp et fylke, etter å ha brukt 336 millioner på å etablere dét.

Det er respektløst overfor skattebetalernes penger, mener Virik.

– Vedum sier regjeringen skal betale. Jeg vet ikke helt hvor han henter de pengene fra, men jeg vil tro det er skattebetalerne, sier Karine Ugland Virik.

– Solberg-regjeringen lyttet ikke

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ringer Nettavisen fra et folkemøte i Vadsø for å kommentere nominasjon til Sløseriprisen. Selv om et klart stortingsflertall som bak da fylkene ble slått sammen, står Vedum fast på at dette var tvang. Det er derfor bare rettmessig folkestyre når det storfylket nå skal gjennom en skilsmisse:

– Skattebetalerforeningen og Civita må gjerne komme hit, så kan vi se om de mener det samme etterpå. Problemet var at Solberg og Frp tvang gjennom sammenslåingene som ble til Viken og Troms og Finnmark, sier Vedum til Nettavisen.

Bak Vedums «tvangssammenslåing» lå et stortingsflertall på 96 mot 73 stemmer, som vedtok at Buskerud, Akershus og Østfold skulle slås sammen til ett fylke.

– Men det var et stortingsflertall som besluttet dette – er ikke det demokratisk, da?

– Jo, det var et stortingsflertall, men dette vedtaket ble gjort uten at Solberg-regjeringen lyttet til folk. Vi gjorde det vi sa og gikk til valg på – det er derfor vi har valg i Norge. Grunnen til at vi fikk Viken, var at Høyre og Frp ville slå sammen kommuner. Så ga de denne trøstepremien til Venstre – at de kunne slå sammen fylker i stedet. Viken har vært en feilkonstruksjon hele veien, og det ble også en voldsom folkelig motstand mot å slå sammen Troms og Finnmark, sier Vedum.

– Vi har spart inn mer på regjeringskvartalet

Men bråk har det også vært i Kristiansand-området, etter at regjeringen støttet en prosess for å reversere sammenslåingen av Søgne og Kristiansand kommuner. Det skjedde mot viljen til de lokale styrende politikerne.

– I hvilken grad må kommuner eller fylker som har fattet politisk vedtak om å slå seg sammen, regne med at regjeringen senere vil gripe inn for å omgjøre demokratiske beslutninger?

– Det er en feilslått logikk at bare det blir stort, blir det bra. Vi har vært helt tydelige på at både Viken og Finnmark og Troms var tvang, mens for eksempel Vestfold og Telemark var frivillig.

– Du snakker mye om at budsjettet er stramt. Hvor stramt er det å bruke nesten 400 millioner kroner på å bytte skilt?

– Innstrammingene vi har gjort i regjeringskvartalet er større enn kostnadene for å oppløse Viken. Desentraliserte enheter gir mer nærhet og bedre beslutninger enn store byråkratier som er som er langt unna folk, svarer finansministeren.