*Nettavisen* Økonomi.

Dette kan du leie ut skattefritt for mens du er på ferie

Du kan spe på feriepengene ved å leie ut boligen mens du er på ferie.  Foto: John Macdougall (AFP)

Men en kombinasjon av kortidsutleie og langtidsutleie kan gi deg et skattesjokk.

04.07.19 14:34

Er du borte i ferien kan du benytte anledningen til å tjene noen ekstra kroner på å leie ut boligen din. Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke utleietjenester som Airbnb.

Skattereglene skiller mellom kortidsutleie og langtidsutleie. Korttidsutleie er opp til 30 dager. Er leieperioden 30 dager eller mer, blir det langtidsutleie.

Ofte er det en blanding av at man leier ut egen bolig uten at man selv bor i den i utleieperioden, og at man leier ut en del av egen bolig. Skattemessig spiller det ingen rolle for kortidsutleie om man selv er i boligen når den leies ut.

Dette kan du få fra Airbnb

På Airbnb har de en funksjon som viser hva du kan forvente å få i månedlige leieinntekter ved utleie. Hvor mye du får vil variere avhengig av årstiden. Det vil selvfølgelig også variere kraftig med type bolig.

Tallene er laget for å gi en pekepinn på nivået.

Hele boligen 2 pers 4 pers
Oslo 16 434 17 683
Bergen 18 951 20 522
Trondheim 15 965 16 472
Stavanger 13 377 14 913
Kristiansand 12 870 14 125
Privat rom 1 pers
Oslo 6 523
Bergen 7 055
Trondheim 5 842
Stavanger 5 676
Kristiansand 5 445

Utleie av bolig

Her er en gjennomgang av hvilke skatteregler som gjelder:

Bolig som du selv bor i:
Hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligens utleieverdi, er leieinntekten skattefri. Dette gjelder for eksempel når man leier ut en sokkeletasje, så lenge utleieverdien er lavere enn den du selv bor i. Dette er langtidsutleie på over 29 dager.

Les mer om utleie i egen bolig.

Korttidsutleie av bolig

Fra 2018 kom det nye skatteregler for kortidsutleie i egen bolig. Da ble det skattefrie beløpet fjernet. I stedet skattlegges disse leieinntektene etter sjablongregler. Det vil si at de første 10.000 i leieinntekter er skattefrie. Over det regnes 85 prosent av inntekten som inntekt, og skattlegges som kapitalinntekt med en sats på 22 prosent.

Du kan da ikke trekke fra noen utgifter. Du kan heller ikke trekke fra utleiegebyrer fra utleieformidler. Det gjelder for eksempel vertsgebyret i Airbnb, som er på 3 prosent. Hvis leieinntektene er på 20.000 kroner, er vertsgebyret på 600 kroner. Grunnlagsinntekten er likevel 20.000 kroner.

Grensen på 30 dager gjelder for alle utleieforhold.

Eksempler på hva du må betale i skatt på forskjellige utleienivåer:

Leieinntekt Skattbar inntekt Skatt
10 000 0 0
20 000 8 500 1 870
50 000 34 000 7 480
100 000 76 500 16 830

Opp til 10.000 kroner er altså skatten null. Med en leieinntekt på 50.000 kroner blir skatteprosenten 14,96 prosent. I praksis er skatteprosenten 18,7 prosent når du kommerover den skattefrie grensen på 10.000 kroner.

Hvis du leier ut hytte/fritidsbolig:
Leieinntekter er skattefri opp til 10.000 kroner. Av utleieinntekter regnes 85 prosent av dette som skattepliktig inntekt. Hvis du ikke bor i hytta selv, vil hele overskuddet bli beskattet. Skatten vil bli som eksemplene under kortidsutleie.

Les mer om hytteutleie og skatt.

Kombinasjon av kortidsutleie og langtidsutleie

Når du kombinerer kortidsutleie med langtidsutleie kan det gjøre den skattefrie langtidsutleien skattepliktig.

Det er to ting som kan gjøre langtidsutleie skattefritt:

  • Du leier ut mindre enn halvparten av utleieverdien
  • Inntekt fra langtidsutleie er mindre enn 20.000 kroner

Hvis du allerede har et langtidsutleie, vil du i en periode leie ut mer enn halvparten av utleieverdien hvis du også har inntekter fra korttidsutleien. Hvis ikke langtidsutleien skal bli skattepliktig, må inntektene fra langtidsutleie og korttidsutleien i perioden være under 20.000 kroner.

Et eksempel:

Hvis du en måned har leieinntekter fra korttidsutleie på 13.000 kroner, samtidig som du har faste langtidsleieinntekter på 10.000 kroner er summen 23.000 kroner. I denne perioden har du altså både leid både mer enn halvparten av boligverdien, samtidig som leieinntekten for denne perioden overstiger 20.000 kroner.

Dette betyr at langtidsleien blir skattepliktig. Hvis kostnadene i forbindelse med langtidsleien er 20.000 kroner, vil det gi et overskudd på 100.000 kroner. Det vil gi en skatt på 22.000 kroner i 2019.

Skatten fra korttidsutleie vil beskattes etter de vanlige reglene.

Boligutleiekalkulator

For å beregne skatten på boligutleie kan du bruke vår kalkulator. Der klan du legge inn flere typer utleieinntekter som som nettbaserte markedsplasser lik Airbnb, utleie når du selv bor i mer enn halvparten av utleieverdien, og når du ikke bor i boligen selv.

Her finner du boligutleiekalkulatoren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.