Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser etter skattelovens § 5-15-1.

Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styremedlemmer. Fra 2019 er også gaver fra tredjepart (en som har tilknytning til arbeidsgiver) skattepliktig på samme måte som fra arbeidsgiver.

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke lenger anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

Hvis gavene er større enn beløpsgrensene tilsier, skal bare det overskytende beskattes. Skatten avhenger av marginalskatten du har. Les mer om marginalskatt her. Du kan også regne ut skatten på fordelsbeskatning i kalkulatoren «Marginalskattkalkulator»

Størrelsen på gavene

Gaver i som du får etter å ha jobbet i bedriften i 20 år, og deretter hvert tiende år er skattefrie med et beløp inntil 8.000 kroner.

Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt for verdier inntil 4.000 kroner.

Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse forskrifter regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (for eksempel 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil 4.500 kroner.
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
  • gave i form av gjenstand (julekurv ol) når verdien ikke overstiger 2.000 kroner i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Det er gavens veiledende pris som er utgangspunktet, ikke det bedriften betaler for gaven.

Hvis gavene er større enn beløpsgrensene tilsier, skal bare det overskytende beskattes. Får du en gave til som er verdt 6.000 kroner etter å ha jobbet der i ti år, skal 2.000 kroner beskattes (6.000-4.000 kroner).

For at skattefriheten skal gjelde må gavene gis i noe som ikke kan veksles i penger.

Det er mulig å motta flere skattefrie gaver innenfor samme år.

Her er listen over hvilke gaver som er skattefrie, med beløp for 2018 og 2019.

Gavetype 2018 2019
Premie for forbedringsforslag 2 500 0
Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år 8 000 8 000
Gullklokke m/inskripsjon 12 000 8 000
Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80-årsdag eller slutt etter minst 10 år 3 000 4 000
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25) 3 000 4 000
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50) 4 500 4 000
Mottaker går av med pensjon eller slutter 3 000 4 000
Andre gaver som julekurv etc 1 000 2 000

Rabatter i arbeidsforhold

Ansatte kan få rabatter på inntil 8.000 kroner per år uten å betale skatt av fordelen. Rabatten skal vurderes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.

Det er det overskytende ut over den skattefrie grensen som skal beskattes.

Hvis du får en samlet rabatt på 9.000 kroner i et år, er den skattepliktige fordelen 1.000 kroner.

Den ansatte kan altså i tillegg få en gave på 2.000 kroner, slik at samlet rabatt på den måten kan komme opp i 10.000 kroner.

Forbedringsforslag

Fra 2019 vil man ikke lenger kunne motta dette skattefritt.

Den ansatte hadde mulighet til å motta en premie for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder i bedriften. Det var ikke nødvendig at forslaget blir satt i verk.

Denne gaven kunne ha en verdi på inntil 2.500 kroner. Premiebeløp ut over 2.500 kroner i samme inntektsåret skattlegges for den overskytende verdi. Dette er en ordning som alle bedrifter bør ha.