Her finner du kalkulatoren: Dette kan du tjene på å handle i Sverige

Om kalkulatoren

Les mer om svenskehandel.

Prisene som gjelder i Norge og Sverige vil variere mellom butikkene. Noe endelig fasitsvar er der ikke på hva som er helt korrekte priser. Et annet forhold er kvalitetsforskjell på produktet. En pakke med kjøttdeig er ikke av samme kvalitet på ulike varianter av dette produktet. Her er det lagt inn priser på det billigste normalnivåer i Norge og Sverige.

Slik bruker du kalkulatoren:

Legg først inn valutakursen for svenske kroner. Her finner du den.

Mål viser hvilken enhet prisene skal oppgis i. Antall er antallet du kjøper av dette målet. Priser skal legges inn i svenske kroner i Sverige, og i norske kroner for prisene på varene i Norge.

I kolonnene for « Sum per vare» blir disse omregnet til norske kroner ut fra kursen som er lagt inn øverst. Summene her er justert for volumet du har lagt inn.

Til slutt regner kalkulatoren ut hvor mye du totalt har betalt for varene i Sverige og i Norge, og hva den totale besparelsen er.

Nederst kan du også legge inn transportkostnader, hvis du ønsker å ta hensyn til dette. Om du skal ta med disse kostnadene er en definisjonssak. Tar du det som en tur, er det naturlig å ikke legge inn dette. Drar du bare for å spare penger, bør du ta dem med.

Du kan også se hvilken timebetaling du får ved å legge inn antall personer, og hvor mye ekstra tid som har gått med på handleturen.

Se også:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.