*Nettavisen* Økonomi.

Dette kan koste flere hundre tusen

Glem utenlandssamtaler. Dette kan være den aller dyreste mobilsamtalen du noen gang har.

26.06.11 21:32

Trodde du at det å ringe med mobiltelefonen i utlandet var den største utgiften du kan ha med en mobiltelefon? Da tar du skammelig feil! Plukker du opp mobilen mens du er sjåfør vil det kunne være mye større utgifter som plutselig dukker opp. Senest 10.juni kunne man i Stavanger Aftenblad lese om en kontroll hvor 54 bilister fikk forelegg for bruk av mobiltelefon i bil.

Forbudt i Norge
I Norge er det ikke lov å bruke mobiltelefon i bil hvis mobilen ikke er fastmontert.

Det er altså ikke nok å bruke handsfree, og mobilen kan ikke ligge i lomma eller i passasjersetet hvis du bruker den mens du kjører. Holderen skal være plassert i eller på en holder som er forsvarlig montert, i nærhet av rattet og så nært ditt synsfelt som praktisk mulig under kjøring.

Hva mener du om regelen? Si din mening i kommentarfeltet under

Revidering av loven på vei?
Samferdselsdepartementet har bedt om en revidering av loven for å ta hensyn til ny teknologi som bluetooth, men foreløpig gjelder loven fra 2000. Det vil si at det ikke, etter loven, er greit å ha mobilen liggende mellom seter eller på setet og bruke en blåtann-handsfree. Mobilen må være i en fastmontert holder. Her finner du forskriften.

Boten for bruk av mobil i bilen er for øyeblikket på 2000 kroner, noe som betyr at en rask samtale for å si at du er forsinket til stranda kan koste en god del mer enn oppstartsavgift og minuttpris. Dette er også 700 kroner mer enn det var i fjor.

Ikke bare i Norge
Loven om mobilbruk i bil er ikke noe særnorsk fenomen. I alle land i Europa er det ulovlig å bruke håndholdt mobil. Det som er ekstra kinkig om du skulle bli tatt i utlandet er at bøter stort sett må betales på stedet, og kan du ikke betale kan kjøretøyet bli inndratt.

Det er også land hvor det er ekstra strenge regler. I Italia, Spania og Portugal er det ikke lov å bruke mobilen i det hele tatt i bilen, mens man i Frankrike kan få bot for å bruke mobilen på en bensinstasjon.

Slik blir det en kjemperegning
Bruker du mobil mens du kjører bil, og havner i en ulykke, kan regningen du mottar komme på mye mer enn 2000 kroner. Hvis forsikringsselskapet kan påvise at du var uaktsom i ulykkesøyeblikket, gjelder ikke forsikringen. Da kan du komme til å måtte betale alle kostnader og erstatning.

Olav Alstad i IF forsikring forklarer dette på selskapets hjemmesider:

- Ved grov uaktsomhet kan den uheldige bilist risikere å stå igjen med et stort økonomisk tap ved at erstatningen kan bli redusert eller falle helt bort. Selv med bruk av håndfrie mobiltelefoner må en bruke fornuft. Det finnes en rekke situasjoner, for eksempel tett bytrafikk, hvor sjåførens konsentrasjon fullt og helt bør være rettet mot kjøringen.

Hvor stor en slik sum kan bli avhenger selvfølgelig av ulykkens type og om det er personskade involvert, men ved uaktsomhet vil du som oftest alltid få en avkorting - og kan også bli pliktig for andre erstatninger. Dette kan bety utgifter på flere hundre tusen hvis du er uheldig nok.

Norsk forskning
Transportøkonomisk institutt gjorde i 2008 en større gjennomgang av forskning på området. Rapporten kan du lese i sin helhet her. I rapporten konkluderes det med at mobiltelefonen har effekt på kjøreatferden og gir økt ulykkesrisiko. Mobiltelefonen har også høyere risiko enn andre forstyrrende elementer i bilen, men den viste også at det var liten forskjell mellom håndholdte og håndfrie telefoner. Etter at rapporten kom uttalte Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk seg om saken:

- Ja, jeg gjenkjenner de tallene. Det blir mye farligere med en gang vi snakker i telefon. Det har å gjøre med å konsentrere seg om trafikken, sier Bård Morten Johansen, fylkessekretær i Trygg Trafikk.

Det sistnevnte er altså ikke hensyntatt i den lovgivningen som i dag gjelder i Norge.

Like farlig som fyllekjøring
I 2002 anslo amerikanske forskere at mobilbruk i bil forårsaket 955 dødsfall og 240.000 ulykker bare i USA. Rapporten som ble hemmeligholdt i syv år, før den ble frigitt i 2009. Da kunne man blant annet lese følgende, ifølge BT:

«Vi anbefaler at bilistene ikke bruker disse apparatene når de kjører, unntatt i nødstilfeller. Dessuten er vi overbevist om at lovgivning som forbyr håndholdt mobiltelefonbruk, ikke vil være effektivt siden det ikke vil imøtegå problemet. Faktisk vil slik lovgivning feilaktig kunne antyde at håndfri mobiltelefoner er trygge å bruke under kjøring», skrev National Highway Traffic Safety Administration.

Et ulykkesproblem i Norge
I 2009 innrømte 58 prosent av nordmenn at de brukte mobilen i bilen, det var den gangen ikke overraskende for seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen.

- Dette er et ulykkesproblem, men vi vet ikke hvor stort. Innimellom ser vi i de skjemaene vi mottar fra politiet etter ulykker viser at det ligger en mobil i setet, noe som kan tyde på at den har vært i bruk.

Det har også vært flere dødsulykker med mobil i telefonen, slik som dette eksemplet fra USA viser:

HTML EMBED

Fotobokser er bevis
Skulle du kjøre litt for fort forbi en fotoboks med mobilen på øret kan du forvente deg dobbelt bot. Politiinspektør i Politidirektoratet, Jan Guttormsen, sa til Amobil i 2008 at politiet har muligheten til å gjøre dette, men ikke ofte bruker regelen:

- Vi gjør ikke dette som en regel. Vi har mer enn nok å gjøre med selve råkjøringen, forteller politiinspektøren.

Politiet tar likevel en del med andre midler, slik som yrkessjåføren som ble tatt i mai i fjor for å bruke håndholdt mobiltelefon i en politikontroll ved Stavanger. Selv om sjåføren nektet mobilbot fordi han mente politiet spionerte, ble det dyrt til slutt. Bakgrunnen var at politiet hadde brukt kikkert for å se inn i bilen mens mobilen ble brukt.

80 millioner i mobilbøter
Totalt har det de siste ti årene blitt gitt 64.108 bøter for ulovlig mobilbruk i bil. Over 80 millioner kroner har blitt sendt til innkreving fra lovbrytende sjåfører. Ole Høiby, distriktssjef i UP sa følgende til NRK.no tidligere i år:

- Vi har fått bedre utstyr og har nok også hatt flere kontroller. Men likevel er det sikkert at flere og flere bruker mobilen mens de kjører.

Fylket som har tatt flest lovbrytere er Rogaland, med Vestfold og Hordaland på plassene bak.

HTML EMBED

Tips fra Trygg Trafikk
sine hjemmesider har Trygg Trafikk tips for forsvarlig bruk av mobil i bilen:

  • Du trenger ikke avslutte samtalen ved å trykke på en knapp. Vent til oppringeren legger på, og linjen er igjen fri.
  • Ikke bruk telefonen når kjøreforholdene eller trafikken er uoversiktelig.
  • Få beskjeder i bilen via tekstmelding eller mobilsvar som du så kan lese eller høre når du har stoppet bilen.
  • Til deg som ringer: Fatt deg i korthet og avtal heller å ringe tilbake på et senere tidspunkt.

Dette sier loven om mobilbruk i bil i Norge:

§ 1 Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Fører av motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøringen, med mindre mobiltelefonen under bruken er plassert i eller på en holder som er forsvarlig fastmontert i motorvognen. Holder skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

§ 2 Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a) Mobiltelefon: Radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett.

b) Kjøring: Motorvogn som er i bevegelse.

c) Bruk av mobiltelefon: Enhver bruk, herunder all betjening av mobiltelefonens tastatur, samtale, mottak av anrop, mottak eller sending av melding eller tekst.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.