Gå til sidens hovedinnhold

Dette kan pendlere trekke fra

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra.

Dette er utgiftene som kan trekkes fra:

  • Kostutgifter
  • Losjiutgifter
  • Reiseutgifter

Fra 2018 kan ikke lenger kostutgifter trekkes fra for hybel eller brakke med kokemuligheter.

Les mer om pendling.

1) Kostutgifter

For kostutgifter kan vi dele fradragsmåtene inn i to forskjellige kategorier:

  • Du betaler utgiftene selv og får fradrag etter standardiserte satser
  • Du trekker fra dokumenterte utgifter (som er høyere enn standardsatsene)

Hvis du bruker dokumenterte utgifter skal det trekkes fra en kostbesparelse i hjemmet på 89 kroner per døgn. Alle utgiftene må kunne dokumenteres, du må med andre ord spare på alle kvitteringer hvis du velger denne metoden.

Hvis du i stedet mottar kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver, og får satsene nedenfor, gir ikke dette noe overskudd som skal beskattes.

Du betaler utgiftene selv, og bruker standardsatser

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser. For hybel med kokemulighet gis det ikke lenger noe fradrag.

Hvis du betaler utgiftene selv er standardsatsene i 2018 og 2019 dette (per døgn):

Type losji 2018 2019
Opphold på hotell, betaler frokost selv 569 578
Opphold på hotell, frokost inngår 455 462
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 159 161
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter 0 0

Hvis du får fri kost eller dekket etter regning, skal du skattlegges for kostbesparelse med 89 kroner per døgn i 2018 og 2019.

Hvis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke (159 kroner i 2018 og 161 kroner i 2019). Med 240 dager gir dette et fradrag på 38.160 kroner, som gir en skattebesparelse på 8.776 kroner i 2018.

Det er antall fraværsdøgn som du faktisk har vært hjemmefra som er grunnlaget. Hvis du reiser hjem hver uke, er dette normen for antall fraværsdager:

Fri hver lørdag 240 dager
Fri hver annen lørdag 255 dager
Uten lørdagsfri 280 dager

Reiser du hjem oftere reduseres antall fraværsdøgn, og motsatt.

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra (gjelder for utgifter høyere enn 10.000 kroner). For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av leilighet/hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

Det er en forutsetning at bolig på hjemstedet ikke blir leid ut.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsen blir redusert når reiseavstanden blir over 50.000 kilometer per år i 2018 og 2019. Satsene er kr 1,56 opp til 50.000 km, og 0,76 over i 2018 og 2019. For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 22.350 kroner i 2018 (22.700 kroner i 2019) som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i selvangivelsen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel både med og uten kokemulighet. Denne personen betaler 6.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Totalt gir dette følgende fradrag i 2018 og 2019:

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning 2018 2019
Kost 240 døgn * 159/161 kr 38 160 38 640
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 410 10 060
Totalt fradrag 120 570 120 700
Skattebesparelse 27 731 26 554
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning 2018 2019
Kost 240 døgn * 0/0 kr 0 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 410 10 060
Totalt fradrag 82 410 82 060
Skattebesparelse 18 954 18 053

«Egenandelen» for reise på 22.350 kroner i 2018 og 22.700 kroner i 2019 reduseres som oftest reisefradraget. Dette er det tatt hensyn til i tabellen.

Se også:

Pendling

Reisefradrag

Kalkulatorer:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.