*Nettavisen* Økonomi.

Dette kartet truer Norge

Foto: (DNB/Scanpix)

- Det spesielle er at dette skjer så raskt, sier analytikeren som sager over greina Norge sitter på.

10.09.12 09:15

Lavere oljepriser er dårlig nytt for Norge. Denne uken leverte oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB en oppsiktsvekkende presentasjon av en «ny type olje og gass» som kan senke prisene.

I mange år er vi blitt fortalt at det går nedover med olje- og gassproduksjonen, og at det bare er mindre og ulønnsomme felt igjen. Det skulle isolert sett gi høyere oljepris.

Men ifølge Kjus er det nye og store funn som kan gi helt andre fremtidsvyer for verdens oljeprodusenter.

Det nye er skiferolje - olje som ved hjelp av nye teknologi, hentes opp fra berglagene dypt under bakken.

Kjus tror den raske veksten i produksjon av olje og gass fra disse funnene vil gi lavere oljepris i årene fremover.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Utgangspunktet for analysen er produksjon og etterspørsel etter olje i verdens største økonomi, USA.

Etterspørselen vil falle, hovedsakelig på grunn av lavere bensin- og dieselforbruk. Offensive miljøkrav til USAs enorme bilpark er på vei.

USAs kjempetrailere – 18-hjulerne som kontinuerlig kjører kontinentet på kryss og tvers – bruker 3,5 millioner fat drivstoff per dag.

Nå ruller oljegiganten Shell ut nye fyllestasjoner for naturgass i stort tempo. Transportkjempen UPS har sagt at deres flåte skal over på naturgass.

-Til sammen er det mange historier som gjør at vi tror raffineringskapasiteten i USA skal ned, selv om det totale energiforbruket skal opp, sier Kjus.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (DNB)

Samtidig som etterspørselen vil falle, så vil de nye og kjempestore skiferfunnene gjøre USA langt mindre avhengig av oljeimport.

Så kraftig vil veksten i produksjonen fra skiferfeltene være, at importen fra England, Norge, Russland og Vest Afrika kan forsvinne (se egen illustrasjon nederst).

Og den etterspørselen som blir igjen, vil USA nå møte med egne oljefelter – nemlig skiferolje- og gass.

- Det spesielle er at dette skjer så raskt, sier Kjus.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (DNB)

Teknologien tillater rask boring av brønner, og olje- og gassreservene kommer raskt opp, i motsetning til boreprosessene ved tradisjonelle oljefelt til havs.

Med dagens antall rigger, antar DNB man at produksjonen vil kunne øke fra dagens 2 - 2,5 millioner fat per dag, til 6 – 7,5 millioner fat per dag i 2020. Dette tilsvarer omkring en tredjedel av USAs totale forbruk i 2010.

Anslagene på totale reserver av skiferolje og –gass er usikker. Men bare på det såkalte Bakken-feltet i Nord Dakota, antas det at man kan hente ut 20 milliarder fat.

Totale reserver av skiferolje i USA anslås til 100 milliarder fat. Til sammenligning er totale norske oljereserver anslått til 26,7 milliarder fat.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (DNB)

Uansett: Så store er reservene av skiferolje og –gass, at det vil påvirke verdensmarkedet, og dermed oljeprisen.

For Norge og andre oljeproduserende land, er dette dårlige nyheter. Lavere oljepris vil i mindre grad gjøre oss i stand til å finansiere fremtidig velferd.

For oljeprodusentene vil virkningene av lavere oljepris være at nye og kostbare dypvannsfelter ikke lenger blir lønnsomme. Et eksempel på et slikt felt kan være russiske Shtokman, mener DNB.

En viktig joker oppi det hele er verdens største oljeprodusent, Saudi Arabia. Ingen vet hvor store «Saudis» oljereserver, men de antas av mange å være svært store, og gulflandet har tidligere grepet inn i markledet når prisene har vært truet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Suadi Arabias dilemma er at de trenger stadig høyere oljepris for å finansiere sin eksplosivt voksende statsbudsjett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag