Her finner du kalkulatoren: Dette koster det deg å bli tatt i tollen

Om Smuglerkalkulatoren

I kalkulatoren under legger du inn volumet du tar med utover den lovlige kvoten. Tar du inn for eksempel 2 liter brennevin, er dette 1 liter mer enn kvoten tillater. Da legger du inn 1 liter i feltet for «Brennevin over 22 %». Det samme gjør du for de andre postene.

Her kan du se hva som er den lovlige kvoten. Hva du har lov til å ta inn avhenger av flere forhold.

Kalkulatoren gir deg så svaret på hva forelegget blir.

Hvis du har angitt et volum der det ikke gis et forenklet forelegg vil det stå "For mye" i feltet.

Dette er det maksimale volumet du kan ta med for mye uten å bli anmeldt:

Vare Maksimalt
Brennevin – fra 22 ,1%: til 60% 10 liter
Alkoholholdige drikker - 7 % til 22 % 20 liter
Alkoholholdige drikker - 2,5 % til og med 7 % 100 liter
Sigaretter 2.000 stk
Snus og røyketobakk 2.000 gram
Kjøttvarer 80 kg
Drivstoff 600 liter
Andre varer 20.000 kroner

Siste justering av disse foreleggene var 1.januar 2017.

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.