Her finner du feriekostnadskalkulatoren.

Om feriekostnadskalkulatoren

Grunnlaget for å kunne regne ut hva ferien koster er årslønnen, feriepengesatsen, og pensjonsordningen.

Feriepengesatsen er normalt 12,0 prosent. For pensjonsordningen i arbeid vil dette variere. Her har vi forhåndsinnlagt en sats på 4 prosent av lønnen i en innskuddspensjonsordning, men dette vil variere en god del. Dette er likevel ikke på langt nær den viktigste kostnaden.

Først beregnes ny lønn. Forskjellen mellom gammel og ny lønn er lønnstapet ditt. I tillegg må det tas med kostnaden ved tap av feriepenger på dette beløpet.

Etter at du har lagt inn antall uker og dager du vil ha ekstra fri per år, kan kalkulatoren regne ut hva kostnaden blir. I tillegg til tapet i tjenestepensjonen, reduseres grunnlaget for avsetningen av pensjon i folketrygden. Her har vi forutsatt at 18 prosent av lønnstapet er kostnaden for dette tapet.

Til slutt regnes det ut det totale tapet før og etter skatt. Kalkulatoren baserer seg på marginalskattene som gjelder for 2020.

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.