30. april nærmer seg. Det er faktisk på torsdag. Og innen da må du ha stålkontroll på dine skattespørsmål, ellers risikerer du å tape tusenlapper.

Hvert år får Skattebetalerforeningen en haug av spørsmål fra sine medlemmer om alt mellom himmel og jord når det gjelder selvangivelsen. Mange av spørsmålene er likevel gjengangere.

Advokat i Skattebetalerforeningen Gry Nilsen har på oppdrag fra Nettavisen satt opp de mest vanlige spørsmålene, og ikke minst gitt oss varene. Se dem nedenfor.

I tillegg til de mest vanlige, som alle er gjengangere, er det i år et par spørsmål som mange lurer på, som ikke har vært særlig aktuelle de siste årene. De spørsmålene med svar kan du lese i Nettavisen lørdag.

Spar penger med Nettavisen:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener
Minrente:
Bytt bank og få bedre lånevilkår
Meglerguiden: Finn billigst og best boligmekler
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndverkere

De vanligste spørsmålene:

1. Samboere med felles lån
Spørsmål: Samboeren min og jeg eier bolig sammen, og er ansvarlig for halvparten av lånet hver. Likevel har samboeren min fått hele rentefradraget. Er det riktig? Kan/skal vi fordele?

Svar: Bankene innberetter lånet på hovedlåntaker. Samboere må altså selv fordele gjeld og gjeldsrenter etter ansvaret for gjeld og hva de rent faktisk har betalt. Gjør slik: Din samboer reduserer sitt rentefradrag, og du fører opp dette beløpet i din selvangivelse. Det samme med gjelden. Er dere ansvarlige for en halvpart hver halverer han beløpet i sin selvangivelse og du fører opp tilsvarende i din selvangivelse.

2. Ektefeller – formue og gjeld
Spørsmål: Er gift bor sammen i tomannsbolig. Vi har felles lån og bolig. Skal verdien på boligen og gjel stå på begge to eller bare på en av oss?

Svar: Skattemessig har det ingen betydning om boligen står oppført på begge to eller bare en av dere. Ektefeller lignes felles for formue og gjeld.

3. Leveringsfritak
Spørsmål: Kan man også i år la være å sende inn selvangivelsen dersom den er uendret fra fjoråret?

Svar: Hvis du ikke har noen rettinger eller tilføyelser til selvangivelsen trenger du ikke levere. Unntaket er hvis du har fått selvangivelse for næringsdrivende. Da må selvangivelsen alltid leveres.

4. Særfradrag for store sykdomsutgifter
Spørsmål: Kan jeg få fradrag for tannlegeutgifter?

Svar: Ved visse typer tannbehandling er det mulig å få særfradrag for store sykdomsutgifter.

Generelt kan man si at tannsykdommer gir rett til fradrag, men ikke behandling av for eksempel karies (hull i tennene).

For å få fradrag må sykdomsutgiftene være minst 9.180 kroner. Det er ingen øvre beløpsgrense.

Dersom vilkårene for fradrag er oppfylt, kan du fradragsføre alle utgifter du har hatt. Summer de faktiske utgiftene du har hatt.

Fradraget føres opp i selvangivelsen post 3.5.4 i feltet Poster som ikke er forhåndsutfylt. Gi nærmere opplysninger i feltet Tilleggsopplysninger. Du kan gjerne levere selve selvangivelsen elektronisk, men attesten fra tannlegen må sendes per post. Attest fra tannlegen er nødvendig for å få fradrag.

Det er ikke nødvendig å sende inn kvitteringer, men ta vare på dokumentasjon på utgiftene, slik at du kan sende det inn hvis skattekontoret spør

5 Skattepliktig utleie av leilighet, hva får man fradrag for
Spørsmål: Jeg har en utleieleilighet. Samtidig har jeg hatt renteutgifter på lån på boligen jeg har leid ut. Vil jeg kunne trekke fra renteutgiftene før det beregnes skatt av inntektene jeg har fra utleie av bolig?

Svar: Renteutgiftene får du fradrag for uansett. Rentefradraget er ført rett i selvangivelsen. Når det gjelder utleieleiligheten din skal du fylle ut et eget skjema RF-1189. Der skriver du opp leieinntekten og alle utgifter i forbindelse med utleien, for eksempel fellesomkostninger (kabel-TV, vaktmester, kommunale avgifter), forsikring, reparasjoner, sliping av nøkler osv. Nettoinntekten føres over i selvangivelsen, post 2.8.2.

6 Enslig forsørger, klasse 2

Spørsmål: Jeg har en sønn som fylte 18 år i 2008. Han går på videregående og bor hjemme. Jeg er aleneforsørger. Har jeg rett til skatteklasse 2?

Svar: Ja hvis du forsørger ham. Du anses for å forsørge ham hvis hans inntekt er maksimalt 35.000 kroner, inklusive barnebidrag.

Spar penger med Nettavisen:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener
Minrente:
Bytt bank og få bedre lånevilkår
Meglerguiden: Finn billigst og best boligmekler
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndverkere