- Slik jeg leser annonsene, kan de ikke ha noe annet formål enn å så tvil i overgangen fra fossil energi til fornybar energi, noe som er mulig dersom alle gode krefter kommer sammen. Og det er alvorlig, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

I snart fire uker har kampanjen «Det store bildet», levert av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, rullet på norske kinoer, sosiale medier, aviser og på buss-, trikk- og T-banestopp. Se nærmere på annonsene lengre nede i artikkelen.

Ulike grafer representerer avstanden mellom verdens energibehov og energi fra fornybare løsninger, samt klimaavtrykket fra kull sammenliknet med gass. Én annonse hevder at Europa vil måtte bruke mer kull dersom Norge sluttet å produsere olje og gass. En annen impliserer at verden har et for stort energibehov til å leve av fornybar energi alene, og at en brå slutt på olje- og gassproduksjonen vil «skape andre problemer».

Les også: Ekspert om oljedebatten: - Spillet foregår på miljøvernernes banehalvdel

Miljøstiftelsen Zero er blant dem som reagerer på annonsen som illustrerer gapet mellom fornybar energi og verdens energibehov.

- Norsk olje og gass underkommuniserer her den reelle effekten av fornybar energi i den globale energimiksen. For eksempel trenger vi mindre elektrisk kraft for å gjøre den samme jobben som bensin og diesel gjør, siden elmotorer har en virkningsgrad på 95 prosent, mot forbrenningsmotorens 30 prosent. Da erstatter én del fornybar energi rundt tre deler fossil energi, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

Les mer: Klimaminister Elvestuen: - Grunn til å være svært bekymret

- Undervurderer befolkningen

Holm og Zero mener Norsk olje og gass burde oppgitt energitypene i primærenergi eller i form av ferdig omdannet nyttbar energi.

- De ønsker å skape et inntrykk av at vi er mye mer avhengig av olje og gass enn vi egentlig er, ved å lage en graf som i praksis måler energi på to forskjellige måter, sier Holm.

Norsk klimastiftelses Jortveit mener interesseorganisasjonen inntar rollen som en forsinker av det grønne skiftet, og at man om 30 år vil se på Norsk olje og gass som en organisasjon som forsøkte å forlenge oljenæringen unødvendig lenge.

- Jeg tror Norsk olje og gass undervurderer befolkningen. Denne annonsen (fornybar energi vs. energibehov, journ. anm) er ikke noe annet enn et innspill for å få lov til å fortsette som før. Jeg kjenner ingen som vil avrunde oljenæringen i dag, her og nå. Det er det ingen som sier. Men vi må ha en velorganisert avrunding, og denne annonsen er et kjempegodt argument for hvorfor vi skal putte pengene våre i fornybar-investeringer, sier Jortveit og legger til:

- Dette er en annonsekampanje for å få lete mer, men også for å få lov til å bryte Paris-avtalen.

Alis Tefre er prosjektleder for «Det store bildet»-kampanjen til Norsk olje og gass, og sier at grafen i annonsen Holm og Jortveit sikter til viser at det er langt igjen for å dekke energibehovet med kun fornybar energi.

- Vi må gjøre alt vi kan for å utvikle mer fornybar energi, samtidig som vi må produsere den resterende energimengden med lavest mulig karbonavtrykk. Det er helheten og kompleksiteten i en verden som både trenger mer energi og mindre klimagassutslipp vi ønsker å vise frem, sier Tefre til Nettavisen Økonomi.

Tefre går ikke med på at annonsen forsøker å sinke utviklingen, og peker på at Norsk olje og gass vil vise fram kompleksiteten i å gi verden energi, samtidig som verden skal nå klimamålene.

- Med det som utgangspunkt ønsker vi en konstruktiv dialog om de utfordringene verden står overfor. Norsk olje- og gassindustri jobber hver dag for å utvikle løsninger for et lavutslippssamfunn, for eksempel med havvind og karbonfangst- og lagring. Den teknologien, kompetansen og kapitalen som norsk olje- og gassindustri genererer er med på å øke, og ikke redusere, tempoet i omstillingen, sier Tefre.

Les også: Vi er mer åpne for radikale miljøtiltak

Gass-effekt i det blå

«Norge produserer under 3 prosent av verdens olje og gass. Skrur vi igjen kranene, blir ikke utslippet 3 prosent lavere», står det i en annen annonse fra Norsk olje og gass. Annonsen peker på hvor mye mindre CO2 gass slipper ut sammenliknet med kull, og skriver at Europas bruk av kull vil øke dersom Norge hadde skrudd igjen kranene. Men det er slett ikke sikkert, ifølge økonomiprofessor Knut Einar Rosendahl ved NMBU.

Rosendahl løfter frem at norsk gass i dag, og ikke minst de siste par tiårene, til en viss grad har erstattet kull som en mindre klimafiendtlig energikilde. Men fremover er det mer usikkert, i og med at kull er i ferd med å fases ut i store deler av Europa.

- Det betyr at fremover vil gass i stadig større grad konkurrere med fornybar energi. Det vil fortsatt være behov for gass i mange år fremover, men behovet blir stadig mindre etter hvert som fornybar vokser og blir billigere, sier Rosendahl, som understreker at gassen ofte blir kalt «broen til fornybarsamfunnet», men at det er uenighet om hvor lang og bred denne broen vil være.

Økonomiprofessoren minner for øvrig om at olje i liten grad konkurrerer med kull, og at de stort sett brukes til ulike formål.

- Norsk olje bidrar derfor ikke til å nå klimamål i EU - tvert imot, sier Rosendahl.

Norsk olje og gass' Alis Tefre sier til Nettavisen Økonomi at organisasjonen ønsker å vise fram at det ikke er en enkel sammenheng mellom norske petroleumskutt og kutt i verdens klimagassutslipp, samt at det er«et stykke fra å regne på datamodeller til den globale energirealiteten».

- Gass er nå i ferd med å ta over for kull som fundamentet i den europeiske kraftproduksjonen, og som annonsen viser så fører det til store utslippsreduksjoner. Vi håper at fornybar energi raskt vil overta den rollen, og ser da gassens rolle som balansekraft, sier Tefre.

Hun er bestemt på at norsk gass har en viktig rolle fremover.

- Mye av gassen forbrennes direkte i husholdninger. Da kan hydrogen, fremstilt fra naturgass med karbonfangst og lagring, gjøre at gass også blir bærekraftig på lang sikt. I tillegg har vanlig naturgass også en rolle i fremtiden, da land som Kina etterspør mer naturgass via LNG. Det er derfor ikke usannsynlig at alternativet til norsk gass også fremover vil være energi basert på kull, sier Tefre.

Les også: Sentralbanksjefen er motstander av styrt oljeavvikling: - Kan føre til alvorlige kostnader