*Nettavisen* Økonomi.

Dette skal vi leve av etter oljen: 80.000 grønne arbeidsplasser

VEKST: Prosessindustrien er svært internasjonalt rettet, og har høy verdiskaping per ansatt. Norges største fortrinn er en energieffektiv industri som benytter ren fornybar kraft som energikilde. Næringen kan vokse 30 prosent i løpet av 15 år, ifølge Menon Economics.

VEKST: Prosessindustrien er svært internasjonalt rettet, og har høy verdiskaping per ansatt. Norges største fortrinn er en energieffektiv industri som benytter ren fornybar kraft som energikilde. Næringen kan vokse 30 prosent i løpet av 15 år, ifølge Menon Economics. Foto: Arvid Steen (NTB scanpix)

En ny rapport viser store muligheter for grønne jobber.

03.03.20 09:17

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) En fersk rapport fra Menon Economics i forbindelse med Vestlandskonferansen i Bergen, viser et enormt potensiale for nye, grønne arbeidsplasser.

I et scenario der Norge omstiller seg på en måte som gjør at vi når målene i Parisavtalen, vil fire næringer kunne skape opptil 80.000 nye arbeidsplasser i løpet av de neste 15 årene:

  • Fornybarnæringen vil kunne vokse 85 prosent, fra 15.000 til 28.000 ansatte i 2035. Rapporten peker spesielt på havvind som en nøkkel til økt verdiskapning.
  • Maritim næring kan vokse fra 39.000 til 58.000 ansatte. Norge har en komplett verdikjede som danner grunnlag for betydelig vekst, ifølge Menon.
  • Prosessindustrien vil kunne vokse med rundt 30 prosent til 23.000 ansatte. Norske aktører er offensive og innovative, og ny teknologi med lave utslipp kan gjøre at Norge kan være industriledende.
  • Sjømatnæringen kan vokse til 70.000 ansatte innen 2035. Teknologi og politisk vilje kan gi mulighet for en rask økning i oppdrettsanlegg på land.


Effekten vil være langt større på Vestlandet enn på Østlandet, ifølge Menon. I dag utgjør antall ansatte i disse næringene 117.000. Rundt 20 prosent av de privat ansatte på Vestlandet jobber i dag i de fire næringene konsulentselskapet ser nærmere på.

Les mer: Brukte 3,6 millioner kroner på ordførerkjeder

Klikk på bildet for å forstørre. Dersom sjømatnæringen kan bli enda mer klimavennlig og mer lønnsom. Ny teknologi og politisk vilje kan føre til titusenvis av nye jobber, ifølge Menon Economics.

Dersom sjømatnæringen kan bli enda mer klimavennlig og mer lønnsom. Ny teknologi og politisk vilje kan føre til titusenvis av nye jobber, ifølge Menon Economics. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Mener Norge må presse opp avgiftsnivået

En viktig faktor som kan gjøre at norske arbeidsplasser knytte til eksport vil klare seg, handler om hvor mye de internasjonale avgiftene øker. I Norge er avgiftsnivået på klimagasser høyere enn de fleste andre land, og vi har strengere regulering av utslipp enn våre handelspartnere. Dette har ført til at flere bedrifter og næringer i Norge er i gang med å investere i løsninger med lavere utslipp enn konkurrentene i utlandet.

– Etter hvert som internasjonale priser på utslipp øker, vil dermed Norge styrke sin relative konkurranseevne. Kombinasjonen av ledende sektorkompetanse og lave utslipp danner grunnlaget for økt konkurransekraft når verden går i en mer klimavennlig retning, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest i en pressemelding.

Klikk på bildet for å forstørre. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier smittesituasjonen er kompleks og at farenivået er hevet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil investere opp mot 10.000 milliarder kroner de neste ti årene på en grønn omstillingsplan for å bli klimanøytrale i 2050. Det kan være godt nytt for norske arbeidsplasser.  Foto: AP (NTB scanpix)

Les mer: Brudd i forhandlingene - en million mister TV-bilder

Konsernsjefen mener at rapporten viser at Norge må skru opp tempoet.

– Nøkkelen er å øke klimaavgiftene internasjonalt, ikke minst å få resten av verden opp på norske og europeiske nivåer. For å få dette til må norske myndigheter og norsk industri ta en aktiv rolle for å utvikle lavutslippssamfunnet globalt, sier Kjerpeseth.

Vestlandsmeldingen peker på at mange land utenfor Norge allerede er i gang med å utformere strengere utslippskrav og mer ambisiøs miljøpolitikk. EUs omstillingsplan, the European Green Deal, har for eksempel som mål å gjøre unionen karbonnøytral innen 2050. Derfor trenger norsk næringsliv en klarere klimavisjon og tydeligere rammer fra regjeringen, mener Sparebanken Vest-sjefen.

– Med dette på plass, kan vi produsere mer fornybar energi, mer protein med lavt CO2-avtrykk, produsere metaller av vår fornybare energi, bygge verdensledende maritime fartøy med nullutslippsteknologi, og anvende olje- og gassektorens unike kompetanse til å utvikle nye industrieventyr, sier Kjerpeseth.

Klikk på bildet for å forstørre. DELER UT RUNDHÅNDET: Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest er klar til å dele ut flere hundre millioner i kundeutbytte.

Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest registrerer at sysselsettingseffekten kan bli 80 prosent større på Vestlandet enn på Østlandet. – Dette vil komme vestlandsk næringsliv og dermed hele Norge til gode, sier konsernsjefen.  Foto: (Sparebanken Vest)

Les mer: Tesla-kollaps i Norge

Hva med oljenæringen?

Rapporten fra Menon Economics beroliger dem som er bekymret for at et høyt internasjonalt avgiftsnivå vil ramme Norges olje- og gassektor hardt.

Riktignok skriver konsulentselskapet at det er grunn til å vente betydelige lavere inntekter fra olje- og gassnæringen som følge av markant lavere produksjon, samt lavere oljepriser enn tidligere.

Men:

«Alle lavutslippsscenarier legger til grunn en betydelig etterspørsel etter fossil energi. Det gjelder særlig gass, som det også er mest av på norsk sokkel. Videre er utslipp på norsk sokkel lavere per produserte enhet enn gjennomsnittet for oljeproduserende land, som betyr at norsk oljebransjes konkurransekraft styrkes ved et økt internasjonalt avgiftsnivå», skriver Menon.

Les også: Dieselbiler knuser elbiler i bruktmarkedet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag