Feriepenger er opptjent i det foregående arbeidsåret. Har du opptjent rett til feriepenger, skal pengene utbetales i stedet for lønn i den perioden du tar ut ferie.

- Feriepenger er en del av lønna og ikke noe som arbeidsgiveren kan skalte og valte med. Å forvalte arbeidstakeres rettigheter fritt bør ikke en arbeidsgiver gjøre, sier Ole André Oftebro, partner i advokatfirmaet Ræder og spesialist på arbeidsrett, til Nettavisen.

Du har altså krav på feriepengene selv om du blir permittert. Likevel kan utbetalingen bli annerledes enn du er vant til.

Les også: Dagpenger, skatt og rettigheter under permittering i koronakrisen

Les også: Regjeringen forlenger dagpengetiden til sommeren

Kan bli utsatt

Permittering kan påvirke utbetalingen på flere måter. Etter 20 arbeidsdager (med de nye reglene) som permittert vil du få utbetalt dagpenger i stedet for lønn. Mens du mottar dagpenger, kan du ikke få utbetalt feriepenger:

- Dersom arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden, vil han ikke få dagpenger under ferien. Arbeidstaker må opplyse om ferie på meldekort til NAV i forbindelse med dagpengeutbetaling, skriver HR-firmaet Sticos i en artikkel om de nye permitteringsreglene.

Med andre ord, en permittering som strekker seg ut i juni vil medføre at du da ikke vil ha krav på å få ut feriepengene i juni, selv om dette er den vanlige praksisen hos din arbeidsgiver.

Men det er ikke noe i veien for at arbeidsgiveren bestemmer seg for at det er mest praktisk at alle ansatte, også de permitterte, får feriepengene samtidig. I så fall må du sette av pengene til du tar ut ferie - uavhengig av om du tar ut ferie under permittering eller om permitteringsperioden er over når du skal ha ferie.

Les også: Følger du halvparten av disse 40 tipsene, kan du spare minst 30.000 kroner på få måneder (+)

Ferie under permittering

Du har ikke i utgangspunktet krav på å motta feriepenger i en periode da det ikke avvikles ferie, for eksempel om du fortsatt er permittert i juni og derfor mottar dagpenger.

Feriepengene skal i prinsippet utbetales når ferien avvikles - i norsk arbeidsliv er hovedregelen at tre av ferieukene skal tas ut mellom 1.juni og 30. september. Det er likevel anledning for arbeidsgiver til å utbetale feriepengene samtidig for alle arbeidstakere, inkludert permitterte, som nevnt over.

Som permittert kan også velge å ta ut ferie i permitteringsperioden, og da har du krav på å få utbetalt feriepengene da, om ikke annet er avtalt med arbeidsgiver. I så fall må du i denne perioden gi avkall på dagpenger, akkurat som feriepenger vanligvis erstatter lønn i ferieukene.

Hvis du ønsker å ta ut ferie underveis i permitteringsperioden, vil permitteringsperioden forlenges med antall dager du har avviklet ferie. Uansett løsning er feriepengene opptjent lønn som du har krav på å få utbetalt.

Det anbefales å ta direkte kontakt med arbeidsgiver for å få klarhet i eventuelle spørsmål om tidspunktet for utbetaling.

Konkurs? Da skjer dette

Hvis bedriften skulle gå konkurs, vil du likevel ha rett på feriepengene - og annen lønn du måtte ha til gode. Staten har en garantiordning, lønnsgarantiordningen, som trer i kraft i et slikt tilfelle. Feriepenger er lønn til gode og havner dermed inn under denne ordningen:

- Dersom arbeidsgiver går konkurs kan du etter lønnsgarantiloven få dekket tapt arbeidsvederlag (forfalt lønn eller annet vederlag som f.eks overtid, tillegg, provisjon, forfalt pensjon og eventuelle renter) med opptil 2 X grunnbeløpet (grunnbeløpet gjeldende frem til 1. mai 2020 er 99 858), skriver LO-Advokatene i en artikkel om lønnsgarantiordningen.

Du kan dermed få dekket opptil 199.716,- av ditt lønnstap av staten når arbeidsgiver ikke har utbetalt rettmessig arbeidsvederlag/lønn.

- Ikke vær arbeidsgivers bank!

Men selv om garantien skal sikre deg, er det et enormt press på utbetalingssystemet i NAV, så man må påregne store forsinkelser, sier Atle Sønsteli Johansen i LOs juridiske avdeling.

- Det såpass store forsinkelser at man må se om det det finnes andre finansieringskanaler. Noen banker har jo nå gått ut og sagt at de kan forskuttere dagpenger.

Johansen har en klar oppfordring til ansatte som blir permittert:

- Vi fraråder at folk forskutterer reiseutgifter og lignende. Arbeidstakere må ikke finne på å være bank for sine arbeidsgivere nå.