Mange har i praksis store beløp innestående på ulike pensjonsordninger. Men de største verdiene får du ikke utbetalt.

Det er tre hovedgrupper av pensjoner:

  • Folketrygden
  • Innbetalt gjennom arbeidsgiver
  • Egen pensjonsspareprodukter

Her en rask gjennomgang av dem.

Pensjon fra folketrygden

Verken pensjon under utbetaling eller pensjonsbeholdningen arves. Det kan ellers være flere aktuelle ytelser til gjenlevende fra NAV.

Pensjoner gjennom arbeidsgiver

Det er to hovedtyper av pensjon med ulike regler for utbetaling ved dødsfall. Dette er innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Innskuddspensjon

På innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn et pensjonsbeløp hvert år, i de fleste tilfellene et prosentandel av lønnen. Innskuddspensjon har blitt mer og mer vanlig i privat sektor, stadig færre har ytelsespensjon.

Alle ansatte har hver sin pensjonskonto. Ved dødsfall vil saldoen på denne kontoen brukes til utbetalinger til arvinger. Hvis den er under utbetaling, vil det resterende bli utbetalt til arvingene.

Les mer om innskuddspensjon.

Ytelsespensjon

I en ytelsespensjon betaler arbeidsgiver inn så mye at den ansatte skal få utbetalt viss prosentandel av lønnen i pensjon (60-70 prosent).

Her vil ikke noe utbetales til arvingene. I stedet går denne kapitalen tilbake til pensjonsordningen.

Dette må også sees i sammenheng med hvilke tilleggsdekninger som denne pensjonsordningen gir. Det kan være knyttet til etterlattepensjon som gjenlevende-, og barnepensjon. Ved et dødsfall kan derfor pensjonen gi utbetalinger, selv om det ikke kommer direkte fra selve pensjonsoppsparingen.

Gruppelivsforsikring

I tillegg er det vanlig med en gruppelivsforsikringer, der det gis utbetaling ved dødsfall.

De to store ordningene innen ytelsespensjon står KLP og Statens Pensjonskasse for.

I KLP er de fleste innen kommuner og helseforetak med. I Statens Pensjonskasse er de statlig ansatte og ansatte i skoleverket med.

Her kan du lese mer om dette i KLP.

Her kan du lese mer om dette i Statens Pensjonskasse.

Avsluttende pensjoner gjennom arbeidsgiver

Her er det to typer:

Fripolise

Dette er avsluttede pensjoner som stammer fra ytelsespensjon. Rettighetene er de samme, det vil si at det ikke utbetales noe ved død.

Pensjonskapitalbevis

Dette er avsluttede pensjoner fra en innskuddspensjon. Saldoen brukes da til utbetalinger til arvingene.

Egen pensjonssparing

Det har vært flere varianter av pensjonsforsikringer opp igjennom tidene. Dette er de to viktigste:

IPS

I dagens individuelle pensjonsparing (IPS) tilfaller den gjenværende pensjonskapitalen de etterlatte dersom ved død før den avtalte utbetalingsperioden utløper.

Les mer om IPS.

IPA

IPA (Individuell pensjonsspareavtale) ble avviklet i 2006. Her blir innestående utbetalt såfremt det er utpekt en eller flere begunstigede. Hvis de begunstigede er døde før rettighetshaver, utbetales intet.

Les mer om arv:

Guide til arverettigheter