I fjor ble vrakpanten økt til 5000 kroner for en liten håndfull bilmodeller.

SE OGSÅ VIDEO: Finansdebatten og reaksjoner

Fra regjeringens side ble det påstått at dette var for å få de mest forurensende bilene ut av trafikk. Det viste seg at det kun var et minimalt antall biler som tilfredsstilte kravene for å få økt pant ved vraking, og som Nettavisen forutså i fjor, har nesten ingen benyttet seg av tilbudet. Ordningen videreføres ikke for 2009.

Les oversikten for 2008 her
LES OGSÅ: Her er statsbudsjettet

Bilorganisasjoner og fagmiljøer har etterlyst en forhøyet vrakpant for gamle biler for å luke miljøverstingene ut av trafikken, men regjeringen har ikke brukt dette virkemiddelet i år heller.

I stedet har regjeringen endret CO2-avgiften på nye biler, og sier følgende:

«Regjeringen ønsker å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere CO2-utslipp og dermed bidra til lavere utslipp i framtiden. I den forbindelse foreslår Regjeringen å endre CO2-komponenten i engangsavgiften, noe som vil føre til betydelig avgiftsbesparelse for biler med lave utslipp.»

Dersom du går med planer om å kjøpe ny bil, kan det nye avgiftssystemet kanskje hjelpe deg med å velge modell.

Regjeringen foreslår nemlig å endre CO2-avgiften slik at biler som slipper ut mindre enn 120 g/km får et fast avdrag på 500 kroner per gram utslipp under 120 g/km. I tillegg foreslås det å sette avgiftssatsen som gjelder i intervallet mellom null og 120 g/km til null kroner per gram.

Samtidig foreslår regjeringen å øke avgiftssatsen på biler som har høyt forbruk og utslipp. For at bilistene skal betale kostnadene ved miljøstatsingen, foreslår finansministeren å innføre et nytt trinn i CO2-komponenten i engangsavgiften med en sats på 2.500 kroner per gram for CO2-utslipp over 250 g/km.

Resultatet av Finansedpartementets forslag blir følgende:

Finansdepartementet forklarer tabellen slik:

Forslaget innebærer at man ved kjøp av biler med CO2-utslipp lavere enn 120 gram/km, sparer 500 kroner i avgift per gram lavere utslipp. I intervallet mellom 121 og 140 g/km sparer man 526 kroner per gram lavere utslipp. Dette er en betydelig høyere avgiftsbesparelse per gram enn med dagens satser. De foreslåtte endringene er dermed et målrettet tiltak for å øke insentivet i befolkningen til å kjøpe kjøretøy med lave utslipp.

Departementet har hentet frem en oversikt over de mest solgte lavutslippsbilene i nominelle priser.

Dersom forslaget til statsbudsjett for 2009 blir vedtatt, blir listen seende slik ut:

Avgiftsletten skal ifølge Finansdepartementet ikke belaste budsjettet, og må derfor betales av andre bilkjøpere. Det betyr at en trygg og god familiebil som Volvo V70 blir fra 5 til 40.000 kroner dyrere neste år, mens flere mindre familiebiler øker med rundt 5.000 kroner.

Finansdepartementet har utarbeidet en liste over avgiftsendringer fra 2006 til 2009 for en del tilfeldig utvalgte bilmodeller.
I denne listen har departementet også inkludert avgiftsøkningen som ble innført i 2007.

Årsavgiften
Sist år ble årsavgiften for bil endret for at dieselbiler skulle få svi. Regjeringen har ikke fulgt opp dette sporet i sitt forslag til nest års budsjett, og årsavgiften for 2009 foreslås ikke endret utover normal prisjustering på 3 prosent.

Drivstoffavgiften
Regjeringen foreslår ikke økt avgift på drivstoff for neste år, men foreslår å prisjustere avgiftssatsene for 2009 med 3 prosent.

Prøv deg på teoriprøven (gratis)

Omregistreringsavgiften
Til tross for at det i fjor kom signaler om omlegging til en ny eierskifteavgift, er omregistreringsavgiften ikke foreslått endret neste år.

Administrerende direktør i NAF Jan Johansen mener at omregistreringsavgiften bremser utskiftningen av bilparken.

- Vi hadde forventet at den dyre og ulogiske luksusskatten fra 1917 skulle reduseres denne gang, sier Johansen i en pressemelding.

Se hele statsbudsjettet på Finansdepartementets hjemmesider

Se også hva statsbudsjettet betyr for deg og lommeboka di


Mer om bil, mc og trafikk finner du i Nettavisen Motor.