Onsdag ble det kjent at en rekke kortkunder hos Santander Consumer Bank AS har fått kredittkortene sine sperret etter svindelforsøk i utlandet.

Dette skyldes trolig et større datainnbrudd i Storbritannia tidligere i år, det samme som førte til at en rekke norske bankkunder ble svindlet før sommeren.

- Dette er en sak som det kan se ut som hadde sitt utspring i England, og opplysninger er blitt tappet et sted på veien fra brukerstedet til kunden. Også utenlandske kunder er rammet, sier seniorrådgiver Stine Neverdal ved Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) til Nettavisen.

- Selger det videre
Nordea var før sommeren blant de bankene som ble hardest rammet. Men denne gangen har deres kunder sluppet unna svindelen.

- Vi var veldig frustrerte da det virket som det bare var oss som ble rammet tidligere i vår. Denne gangen har vi ikke blitt rammet. Det tyder på, hvis det er riktig, at dette stammer fra samme database som vi hørte om i Storbritannia, at de stjeler denne kortinformasjonen og så selger de det videre i serier, sier informasjonsdirektør Rune Sjøhelle i Nordea til Nettavisen.

Sjøhelle tror de som har stjålet kortinformasjonen selger det til forskjellige personer, og at det er derfor nye banker stadig blir rammet.

- Det kan tyde på at de selger dette i nummerserier i pakker, og så er det svindleren som kjøper det og begynner å bruke disse kortene, sier Sjøhelle.

Det er trolig derfor denne svindelen rammer så mange bankunder i en bank samtidig.

- Det vi så var at de brukte det til fysiske kapitalvareinnkjøp som er lettomsettelig, som for eksempel flatskjermer. Vi så også på et tidspunkt at de kjøpte bilrekvisita, sier han.

Svindlerne herjet den gang i USA, Australia og Spania.

-Annen bank neste gang
Informasjonsdirektøren i Nordea sier de føler med konkurrenten Santander som nå er berørt. Og han tror det bare er et tidsspørsmål før en annen bank rammes av kortsvindlerne.

- Det tyder på at det går i bølger. Så da kan det være en annen bank neste gang, tror Sjøhelle.

Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser at nordmenn i fjor ble svindlet med kort for over 140 millioner kroner.

- Svindel er noe som foregår hele tida. Men det som er spesielt her er at det kommer i bølger, og når det først skjer så rammet det mange, sier informasjonsdirektøren.

- Men det tyder på at flere bankers kortnummerserier kan være involvert, sier Sjøhelle.

Det antas at svindlerne har lest av kortinformasjon i Storbritannia fra oktober i fjor til juni i år. Informasjonen skal de ha benyttet til å kopiere nye kort som selges til bakmenn over hele verden.

- Økende problem
Finansnæringens Hovedorganisasjon påpeker at de norske bankene følger nøye med på storsvindelen.

- Sikkerheten til kundene er det viktigste, og alle norske banker følger situasjonen fortløpende og vurderer tiltak. Det er viktig å presisere at hvis man ikke har vært uaktsom, så dekker banken tapet, sier seniorrådgiver Stine Neverdal i FNH til Nettavisen.

Også hun forteller at kortsvindelen etter datainnbruddet i England har skjedd i bølger.

- Vi bruker stadig mer kort, og hvis en ser på den totalt kortbruken er det fremdeles en svært liten svindel. Men problemet er økende, og vi ser alvorlig på dette, sier Neverdal

- Får tilbake pengene
Nordea påpeker også at kundene som blir svindlet får pengene sine tilbake.

- Så lenge du ikke har opptrådt uaktsomt får du tilbake pengene. Problemet i disse tilfellene er ikke å få tilbake pengene sine, men problemet er at du kan bli stående uten kort, sier Sjøhelle.

Nordea sperret mange kort før sommeren, men gikk også inn og stoppet konkrete svindelforsøk. De begrenset kortene i de brukerstedsgruppene hvor svindelen skjedde i de landene som var aktuelle slik at kortene fortsatt kunne brukes tilnærmet normalt.

- Det kom inn transaksjoner som helt åpenbart var svindel. Kort ble brukt fysisk på samme dag i Norge som i Australia, og det går jo ikke, sier han.

Fortsatt sliter banken med kortsvindlerne.

- Men vi har klart å begrense det, sier Sjøhelle.