Du kan forvente å tjene mer enn 100.000 kroner mer om fire år fra nå. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske spådom for fremtiden.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

I rapporten Konjunkturtendenser for Norge og utlandet presenterer SSB økonomiske prognoser gjeldende frem til og med 2015.

Lønn, bolig og rente
Mest interessant for folk flest er byråets spådommer om lønnsutvikling, boligprisutvikling og renteutvikling. Og det er lystige tall SSB gir oss.

Vi tar for oss lønnsutviklingen først. Ifølge SSB var gjennomsnittlig lønn per normalårsverk i Norge 453.000 kroner i 2011. SSB tror lønnen vil vokse med 4,2 prosent i år, med 4,1 prosent i 2012, 3,9 prosent i 2013, 4,2 prosent i 2014 og med 4,3 prosent i 2015.

Opp 101.861 kroner i lønn
Det gjør at snittlønnen vokser merkbart. I år ender snittlønnen på 472.026 kroner, i 2013 stiger den til 491.379, i 2014 vil norske arbeidstakere i snitt tjene 510.543 kroner, i 2015 stiger snittlønnen til 531.986 kroner og i 2016 har snittlønnen vokst 554,861 kroner.

I løpet av de fire neste årene skal du altså opp 101.861 kroner i forhold til lønnen din i 2011.

Tabellen under viser hva du kan forvente i økt lønn avhengig av lønnsnivået ditt i dag frem til 2016:

Boligen øker i verdi med 894.478 kroner
Er du boligeier bringer SSB ett enda mer lystelig regnestykke. En bolig som var verdt 2.166.000 kroner i 2011 vil i 2016 kunne selges for 3.060.478 kroner dersom SSB treffer med prognosene. Det gir en samlet verdistigning i perioden på hele 894.478 kroner.

I år stiger verdien med 7,0 prosent, til neste år stiger prisene med 6,3 prosent, i 2014 øker verdien med 6,9 prosent, og til slutt 7,6 prosent i 2015.

Fremtiden ser altså svært så lys ut for nordmenn som har både jobb og bolig. Lønnsøkning på 101.000 kroner og verdistigning på boligen med 894.478 kroner er ikke til å kimse av.

Litt høyere rentekostnader
De eneste tallene fra SSB som vil påvirke din økonomi negativt er renteprognosene. Som vi ser i tabellen nederst vil bankenes gjennomsnittlige utlånsrente stige ørlite grann de to neste årene. I 2011 var gjennomsnittlig utlånsrente hos landets 20 største banker 3,6 prosent. I år stiger snitterenten til 3,9 prosent, mens den derimot synker til 3,6 prosent igjen i til neste år. I 2014 øker snittrenten igjen til 3,9 prosent for så å gjøre ett byks til 4,7 prosent i 2015.

Dette betyr at rentekostnaden for et boliglån på 1,5 millioner kroner øker fra 54.000 kroner årlig i 2011 (skattefordel ikke medregnet) til 58.500 kroner i 2012. I 2015 vil rentekostnaden øke til 70.500 kroner per år.

Å låne blir enda billigere
Dette er ikke stort å bekymre seg over. Høyere inflasjon og skattefradrag for gjeldsrenter bidrar til at du nesten ikke vil merke at renten øker.

Som tallene i tabellen nederst viser spår SSB at realrenten (lånekostnaden etter skatt) vil være 1,1 prosent i 2015 mot en realrente i 2012 på 1,8 prosent. Lånet ditt blir altså ennå billigere i årene som kommer!