Her finner du kalkulatoren Din Økonomi 2020.

Om kalkulatoren

Tall som er forhåndsinnlagt for endringer i lønn, inflasjon og rente er basert på gjennomsnittlige prognoser for lønnsvekst, renteutvikling og inflasjon.

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Konsekvensberegninger for privatøkonomien kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser. Du kan se på hvordan økonomien din vil utvikle seg i flere år fremover med Fremtidsøkonomikalkulatoren.

For å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter « Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt forhåndsinnlagt med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene « Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», « Bilkostnadskalkulator».

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer.