Som ung hotellansatt hadde den fremtidige sjefen steget fort i gradene. Etter en periode i et trainee-program ventet en attraktiv direktørjobb ved et hotell i Nordic Choice-kjeden i Norge. Raskt bidro hotelldirektøren til solid fornyelse og sørget for økt inntjening. Det var store planer og ambisjoner for hotellet. Derfor var det veldig uventet da direktøren plutselig sa takk for seg.

Forklaringen utad var profesjonell og avvæpnende. Innad, på hotellet, var det drama og høy temperatur. Mange ansatte fikk etter litt tid med seg den egentlige årsaken til direktørens plutselige avgang, men ingen fikk lov til å si noe.

Nordic Choice Hotels er eid av Petter Stordalens holdingselskap Strawberry Holding AS. I etterkant av oppsigelsen har både Choice-ledelsen og hotelldirektøren selv lagt lokk på all informasjon som kunne forklart den plutselige avgangen.

Det var nemlig mye som ikke ble fortalt da nyheten kom om direktørens plutselige avgang.

Ansatte sin mor

Foranledningen var et varsel fra regnskapsavdelingen. En gjennomgang av regnskapet viste at hotellet hadde en ukjent person på lønningslista.

Personen på lønningslista var hotellsjefens mor, og ifølge lønningslista hadde hun vært ansatt i avdelingen for teknisk drift. Opplysninger fra regnskapet fortalte at direktør-moren hadde vært ansatt ved hotellet i over fem måneder.

I perioden fikk hun utbetalt over 150.000 kroner i lønn - det fremgår av dokumentasjon Nettavisen er gjort kjent med.

Men ingen på hotellet kjente til henne. Utover at hun hadde vært innom noen timer for å hjelpe til litt, hadde direktørens mor aldri jobbet på hotellet. Dette bekreftes overfor Nettavisen av flere kilder med innsyn i hotelldriften.

Har du tips om lignende eller relaterte saker, tips oss her!

Pusset opp for hotellets penger

I samme periode som moren var ansatt, holdt hotelldirektøren på med å pusse opp et hus som skulle selges. Direktøren bestilte varer til sitt eget hus gjennom hotell-portalen, som ga en rabattert pris blant annet på møbler. Praksisen var godkjent under forutsetning av at beløpene fortløpende ble trukket fra lønna og fordelsbeskattes.

Fakturaer til direktøren ble sendt til hotellet, men aldri trukket fra på lønna, opplyser Nettavisens kilder. Beløpet som ikke ble tilbakebetalt i tråd med gjeldende praksis er anslått til cirka 150.000 kroner.

I den aktuelle boligannonsen vises blant annet lamper til en samlet verdi av om lag 50.000 kroner som våre kilder bekrefter er kjøpt inn på denne måten. I hagen står bord og benker som skal være hentet ut fra de ansattes kantine på hotellet. Nettavisen har bilder som dokumenterer at møblene er identiske.

Les også: Stordalen tok ut halv milliard i utbytte – ansatte reagerer

Hadde full kontroll

Ifølge våre kilder var det teknisk sjef som tidligere styrte timeregistrering i lønnssystemet ved dette hotellet. Imidlertid ble denne oppgaven fratatt vedkommende og overført til hotelldirektøren selv. Heller ikke controlleren på regnskapsavdelingen skal da ha hatt full oversikt over timer og utbetalinger.

Hotelldirektøren var i den aktuelle perioden derfor den eneste som hadde fullt jevnlig oversyn med de detaljerte opplysningene i timeregistrerings- og faktureringssystemet, ifølge Nettavisens kilder med god kjennskap til hotelldriften.

Det var dermed enkelt å legge til en person til på lønningslista. De månedlige summene var heller ikke så store at de ville virke oppsiktsvekkende under et mer overordnet gjennomsyn.

Stormet ut av oppvaskmøte

Da disse forholdene ble oppdaget, ble det straks innkalt til et oppvaskmøte med en leder fra hovedkontoret. Det gikk ikke rolig for seg, forteller kilder som var på hotellet samme dag.

Direktøren måtte gå fra jobben på dagen, mistet umiddelbart tilgang på hotellets epost og fikk besøksforbud på hotellet. Direktøren stormet ut av møtet, forteller en kilde.

Det tok to timer fra møtet startet til hotelldirektøren var ute.

De ansatte var i sjokktilstand. Flere hadde hørt rykter om det som ble avslørt, før dette møtet, men ryktene hadde ikke blitt trodd, forteller våre kilder. Andre ledere på hotellet fikk munnkurv og beskjed om ikke å snakke med den oppsagte direktøren.

Da sjefen plutselig ble borte, fikk de ansatte beskjed om at vedkommende skulle på direktørsamling og deretter på ferie, forteller Nettavisens kilder. Men de som hadde observert direktøren på hotellet den dagen oppsigelsen kom, hadde et bestemt inntrykk av at noe alvorlig hadde skjedd.

Les også: Vinbaren måtte fjerne tomme flasker og bilder av vinglass

Skulle anmelde - så ombestemte de seg

Offisielt ble det omsider kunngjort at sjefen hadde sluttet, men noen begrunnelse ble aldri gitt. Etter hvert lekket det likevel ut informasjon om at det var oppdaget økonomisk utroskap og at det kom til å bli en anmeldelse.

Det har vært et bestemt inntrykk blant de ansatte at hovedkontoret hadde bestemt seg for å anmelde, opplyser Nettavisens kilder. Det skulle bare graves fram helt korrekt informasjon og detaljer først, deretter skal planen ha vært å gå til en formell politianmeldelse.

Men etter noen dager tok saken en uventet vending. Det ble lagt lokk på saken og inngått en avtale mellom partene, og det ble gitt beskjed fra Choice-ledelsen sentralt om at det skulle være full taushet rundt forholdet, opplyser flere uavhengige kilder.

Det ble inngått en tilbakebetalingsavtale med den avgåtte direktøren, og alle involverte fikk full taushetsplikt. Nettavisen kjenner ikke detaljer i avtalen, og Choice-ledelsen ønsker ikke å gi opplysninger om den. Men at det ble inngått en avtale som innebærer full taushetsplikt, bekreftes av flere kilder.

Det er også bekreftet av flere kilder at Choice-kjeden nå hadde bestemt seg sentralt for ikke å politianmelde forholdet, til tross for at dette nå handlet om angivelig underslag av flere hundre tusen kroner.

Det var en klar en forventning blant de ansatte at forholdet ville bli politianmeldt, forteller Nettavisens kilder. Det ble derfor oppfattet som underlig at saken ikke ble forsøkt tatt til retten, også fra kjedens ståsted, siden den jo bare viste at kontrollrutinene fungerte.

Les også: Ekteparet Riise har kemneren på nakken - igjen

Direktøren har fått ny jobb

Eks-direktøren har begynt i en ny direktørjobb - men i en annen hotellkjede. Den oppsagte direktøren er oppsøkt for kommentarer til det som avdekkes i denne artikkelen, men ønsker ikke å snakke med Nettavisen.

Vi tok kontakt med kjededirektør i Choice, Henrik Ståhl, for å spørre om hva ledelsen grunngir oppsigelsen med, få detaljer om taushetsavtalen, kommentarer til misnøyen blant de ansatte og vite mer om årsaken til valget om ikke å politianmelde saken.

Ståhl avviser det hele som en intern personalsak, før han ber om å få våre spørsmål skriftlig. Eposten med en rekke spørsmål besvarer han slik:

- Av hensyn til den tidligere ansatte har vi ingen kommentar til noen spørsmål.

Nettavisen har også tatt kontakt med den øverste sjefen for Choice-kjeden, konsernsjef Torgeir Silseth, som har valgt ikke å besvare noen av våre spørsmål.

Ville trolig gitt streng straff

Siden den omtalte saken ikke er politianmeldt, kan den heller ikke gis en konkret strafferettslig vurdering. Det finnes imidlertid mange eksempler på faktiske saker om underslag som kan reflektere alvorsgraden.

I en bedragerisak i Oslo tingrett i februar konkluderer retten med 75 dagers ubetinget fengsel for et bedrageri på totalt 227.000 kroner. En nylig sak om underslag på 80.000 kroner ga 60 dager i fengsel, hvorav 30 dager ubetinget.

Samtidig er det ikke uvanlig at en bedrift «ordner opp» på den måten Choice-kjeden har gjort her, og ofte gjøres det for å spare omdømmet, opplyser en kilde med gode kunnskaper om økonomisk kriminalitet.