*Nettavisen* Økonomi.

Disse blir tatt ut i streik

Nær 3500 medlemmer i LO Stat blir tatt ut i streik dersom partene i statsoppgjøret ikke blir enige i dag.

26.05.04 06:20

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:

Statens forvaltningstjeneste, ekskl. vakt, sikring, sentralbord og IKT/datasikkerhet

Statsbygg – ”ytre etat”, drift og vaktmestertjeneste i:

Trondheim

Tromsø

Oslo

Bergen

Konkurransetilsynet

Finansdepartementet:

Tollvesenet, ekspederende personell, ferjehavnene i Oslo, Larvik, Sandefjord, Kristiansand, Langesund, Haugesund, Bergen, Stavanger og Egersund.

Forværelsestjenesten i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Tolldirektørens forværelse.

Sentralbordet i TAD

Ekspederende personell på Svinesund og Ørje

Statens innkrevingssentral

Fylkesskattekontorene i Oslo, Buskerud, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Nordland, Sør-Trøndelag og Troms.

Ligningskontorene i:

Oslo

Drammen

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Trondheim

Bodø

Tromsø

Justisdepartementet:

Domstoladministrasjonen i:

Oslo

Trondheim

Regjeringsadvokaten

Politidirektoratet

Politiets utlendingsenhet

Kommunal og regionaldepartementet

Departementet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemda

Miljøverndepartementet

Departementet

Direktoratet for naturforvaltning

Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Samferdselsdepartementet

Departementet

Vegvesenet:

Byggeledere/ingeniører som arbeider med funksjonskontrakter/prosjekter

Jernbaneverket:

Ofotbanen – Trafikkstyrere, togledere og elektropersonalet

Sosialdepartementet:

Trygdeetatensinnkrevingssentral

Fylkestrygdekontorene ekskl. hjelpemiddelsentralene i:

Oslo

Buskerud

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sør-Trøndelag

Nordland

Troms

Inkl. Arbeidslivssentrene

Trygdekontorene i:

Oslo

Drammen

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Trondheim

Bodø

Tromsø

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag