*Nettavisen* Økonomi.

Disse er best på fastrentekutt

Siden desember 2002 har Norges Bank kuttet styringsrenten med 5 prosentpoeng. Bankene har i varierende grad fulgt etter. Sjekk hvem som har kuttet mest.

06.02.04 12:44

I desember 2002 lå styringsrenten fra Norges Bank på 7,0 prosent. Etter et par sviende kutt med rentekniven, er renten nå nede i 2,0 prosent.

For alle med boliglån har rentekuttene vært svært gode nyheter. Siden 2002 har andelen renteutgifter utgjør av inntekten sunket dramatisk, og vi har mer penger mellom hendene enn tidligere.

Men selv om alle bankene har redusert lånerentene sine, har ikke størrelsen på kuttene vært like tilfredsstillende.

Sparebanken Øst med minst kutt

Sparebank 1 Nord-Norge har kuttet mest i både tre- og femårsrenten. Banken har satt ned med henholdsvis 4,1 og 3,3 prosentpoeng. Men her lå fastrentetilbudet relativt høyt i forhold til de andre bankene på forhånd.

Nederst på listen kommer Sparebank Øst på både tre og femårs avtaler. Den treårige fastrenten i Sparebank Øst har kun sunket med 2,79 prosentpoeng siden desember 2002, og femårsrenten har sunket med bare 2,07 prosentpoeng.

På en god annenplass ligger Postbanken, som har senket rentene med henholdsvis 3,55 og 2,75 prosentpoeng.

- Ligger godt an over tid

Også Gjensidige NOR er blant verstingene. Treårsavtalene her har kun blitt redusert med 2,85 prosentpoeng, mens femårsavtalen har blitt kuttet med 2,25 prosentpoeng.

- Både Gjensidige NOR og DnB har latt fastrenteutviklingen følge markedsrentene med tilsvarende løpetid, sier informasjonsdirektør for personmarked i DnB NOR, Eivind Grønstøl.

Grønstøl tror at de fusjonerte bankene generelt ligger godt an i forhold til andre over tid.

Betaler for trygg økonomi

- Det er ikke ventet at fastrenten skal gå like mye med som det Norges Bank senker styringsrenten med. Banken må hente inntektene sine fra ett eller annet sted, og det gjør de blant annet i rentemarginene, sier seniorrådgiver Ommund Braut i Norsk Familieøkonomi til TV 2 Nettavisen.

Braut påpeker at fastrenten blir en slags forsikring for boliglånskundene. Derfor må vi regne med å betale litt for tryggheten en fastrenteavtale gir.

- Bruker obligasjonsmarkedet

Også Grønstøl opplyser at bankkundene ikke kan vente at fastrentene blir kuttet i like stor grad som styringsrenten.

- Fastrentene blir regulert etter andre premisser en flytende renter. Det er obligasjonsmarkedet som er råvareprisen for fastrentene, og denne svinger ikke i takt med styringsrenten fra Norges Bank, sier Grønstøl til TV 2 Nettavisen.

Statobligasjoner for tre år har siden desember 2002 sunket fra 4,02 prosent til 3,28 prosent i begynnelsen av febuar i år. For tre år har samme obligasjon falt fra 4,61 til 3,98 prosent.

Bør binde i fem år

Ifølge seniorrådgiveren er fem år en yppelig bindingstid for fastrente. Tre år blir for kort, ettersom det er ventet en lav styringsrente i lang tid fremover, og ti år blir for lenge.

Ekspertene anslår at Norges Bank vil holde styringsrenten på to-tallet ut året.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag