Gå til sidens hovedinnhold

Disse fondene bør du velge

Ikke se deg blind på kortsiktig fortjeneste når du velger aksjefond. Her er tipsene du bør følge.

Norske fond som investerer i aksjer i Norge og Europa har hatt en eventyrlig utvikling siden nyttår. Det beste fondet så langt i år, Fondsfinans Spar, kan skilte med en avkastning på hele 32,28 prosent.

De er ikke alene om å ha skutt i været etter at finanskrisen rammet verdensøkonomien.

Hele 133 av de 208 fondene som står på Finansportalens liste over norske aksjefond som investerer i Norge og Europa har en avkastning på mer enn 10 prosent så langt i år.

Som legmann bør du imidlertid legge litt andre kriterier til grunn for valget av sparefond enn kortsiktig avkastning.

Sparingen din bør nemlig har tre tidshorisonter der fondssparingen bare treffer én av dem.

De tre horisontene
Du bør sette av en buffer som er lett tilgjengelig, for eksempel som bankinnskudd, som kan brukes til plutselige og uforutsette utgifter som nytt eksosanlegg på bilen, vannskade på badet eller lignende.

Videre bør du ha en spareform som retter seg inn på forbruk på mellomlang sikt, for eksempel sparing til å skifte taket, pusse opp og andre litt større utgifter som du selv mer eller mindre kan avgjøre når kommer. Dette er sparing i et 5 til 7 års perspektiv og bør være ideelt for sparing i aksjefond.

Den siste formen for sparing er den virkelig langsiktige som de fleste nordmenn knytter til kjøp av bolig og nedbetaling av boliglån.

Når du først har bygget deg opp den kortsiktige bufferen bør du velge aksjefond med omhu.

Minrente: Bytt bank og tjen minst 5000 kroner.
Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener.
Meglerguiden: Finn billigst og best boligmegler.
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndtverkere.
(Alle tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Avkastning og risiko
For det kan være lett å se seg blind på den kortsiktige avkastningen i de enkelte fondene. Denne avkastningen sier imidlertid lite om hvor bra fondet gjør det i forhold til den risiko du ønsker å ta med sparepengene dine. Hovedregelen er at jo større risiko du er villig til å ta, jo større sjanse er det både for høyere avkastning og mer tap alt etter hvor godt investeringene i fondet treffer.

Kortsiktig historisk utvikling sier heller ingenting om hvordan avkastningen blir i fremtiden.

Det betyr imidlertid ikke at det er umulig for en legmann å finne fram til fondet du bør spare i.

Sjekk IR
På Finansportalen, som driftes av Forbrukerombudet, finner du en oversikt over alle aksjefond norske fondskunder kan investere i. Portalen viser fondenes årlige gjennomsnittlige avkastning fra siste år og opp til samme avkastning de siste 10 årene.

Som sagt sier denne avkastningen ingenting om hvilken risiko fondet tar i forhold til andre fond, og den sier heller ikke noe om fremtidig avkastning.

For å velge det fondet som passer best for deg, skal du først bestemme deg for hvilket geografisk område du skal plassere pengene dine i. Deretter skal du se hvilken IR de enkelte fondene får. Denne Iren er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg målt mot referanseindeksen.

En IR-verdi høyere enn 1 indikerer at forvalteren har lyktes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksen. Jo høyere IR-verdi fondet har desto bedre.

Det betyr at hver enkelt fondsforvalters investeringer måles opp mot risiko og investeringsvalg og i forhold til andre fond med samme investeringsprofil. Den med høyest IR gjør det altså best målt mot tilsvarende fond i markedet. Denne Iren er også oppgitt i Finans

Nettavisen har tatt utgangspunkt i norske aksjefond som investerer i Norge og Europa. Det har gitt følgende rangering dersom du ser på IR de siste 7 og 5 årene. I oversikten kommer Holberg Norge ut med best IR både for siste 7 og siste 5 år. Samtidig har de fondet Holberg Norden inne på sjetteplass i samme rangering.

Ser vi på sistnevnte fond alene er dette også fondet med best IR av alle norske aksjefond som investerer i Norden både siste 7 og siste 5 år.

Akkurat det overrasker ikke administrerende direktør Egil Herman Sjursen i Holberg Fondene.

Fondsnavn

Årlig avkastning siste 7 år

IR siste 7 år

Årlig avkastning siste 5 år

IR siste 5 år

Avkastning hittil i år

Holberg Norge

15,03 prosent

0,44

17,59 prosent

0,55

25,14 prosent

DNB NOR SMB

14,63 prosent

0,36

16,65 prosent

0,44

30,70 prosent

Pareto Aksje Norge

12,58 prosent

0,36

14,37 prosent

0,41

28,59 prosent

East Capital Østeuopafonden (SEK)

13,28 prosent

0,35

7,97 prosent

0,16

19,31 prosent

Skagen Vekst

11,93 prosent

0,34

12,21 prosent

0,37

14,99 prosent

Holberg Norden

10,91 prosent

0,27

14,01 prosent

0,41

22,19 prosent

Aviva Investors Europ. Conc Eq B

9,90 prosent

0,25

7,35 prosent

0,15

- 5,67 prosent

Odin Sverige

9,84 prosent

0,24

6,16 prosent

0,11

16,96 prosent

Storebrand Verdi

10,54 prosent

0,24

13,91 prosent

0,35

26,37 prosent

Dansk Invest Norge Aksj. Inst 1

9,67 prosent

0,22

12,48 prosent

0,34

24,11 prosent

Odin Norden

9,02 prosent

0,21

8,26 prosent

0,20

9,46 prosent

Odin Norge

8,96 prosent

0,20

10,38 prosent

0,28

13,68 prosent

DNB NOR Norge Selektiv (II)

8,95 prosent

0,19

11,82 prosent

0,30

24,43 prosent

DNB NOR Øst-Europa

9,27 prosent

0,19

9,84 prosent

0,20

20,55 prosent

Storebrand Norge I

9,24 prosent

0,19

12,33 prosent

0,30

27,33 prosent

Alfred Berg Norge +

8,91 prosent

0,18

11,13 prosent

0,26

23,67 prosent

DNB NOR Selektiv (III)

8,69 prosent

0,18

12,39 prosent

0,31

24,68 prosent

Dansk Invest Norge II

8,71 prosent

0,18

11,24 prosent

0,28

22,45 prosent

Nordea SMB

8,86 prosent

0,18

11,37 prosent

0,30

19 prosent

- Høy IR betyr at avkastningen i forhold til den risikoen fondene tar er god. Hos oss skyldes denne høye Iren i de to fondene du nevner at vi ser på kapitalforvaltning som et håndverk, og at de som forvalter fondene hos oss har lang erfaring fra det de holder på med, sier Sjursen til Nettavisen.

Også han har registrert at menigmann er mer opptatt av absolutt avkastning når de ser på mulige investeringsmuligheter.

- Det er fordi absolutt avkastning er enklere å forstå, men i forhold til bransjestandarden er IR et sentralt begrep, og vi som driver med forvaltning tillegger dette vekt, sier Sjursen.

Minrente: Bytt bank og tjen minst 5000 kroner.
Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener.
Meglerguiden: Finn billigst og best boligmegler.
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndtverkere.
(Alle tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Kommentarer til denne saken