Da myndighetene i USA sjekket hvordan det egentlig stod til med banknæringen ble resultatet at landets 19 største banker kom til å tape ufattelige 599 milliarder dollar på finanskrisen.

Det tilsvarer nær 4.000 milliarder kroner eller rundt to norske oljefond.

Mye av tapet skyldes for liberal utlånspolitikk til boliglånskunder.

Nå har myndighetene kjørt en stresstest for å se hvor mye kapital de 19 bankene trenger for å komme over kneika.

Det er dyster lesning for nær halvparten av bankene.

Halvparten sliter
Den viste at 10 av 19 banker trenger tilsammen 74,6 milliarder dollar eller rundt 500 milliarder norske kroner.

Nå må hver eneste en av de 10 bankene legge frem en individuell plan for hvordan de skal skaffe denne kapitalen til veie.

Innen seks måneder må planen være implementert dersom de skal få godkjentstempel av myndighetene.

- Håpet med de tiltak vi har gjort idag er at bankene skal bli istand til å gå tilbake til å drive bankvirksomhet, sier USAs finansminister Timothy Geitner til BBCs nettutgave.

De som sliter med den største mangelen på kapital er giganter som Bank of America som trenger 33,9 milliarder dollar, Wells Fargo som trenger 13,7 milliarder dollar, GMAC som trenger 11,5 milliarder dollar og Citi som trenger 5,5 milliarder dollar.

Tøffere tider
DnB NORs makromorgen sier fredag at én av konsekvensene av kapitalinnhentingen kommer til å bli færre utlån til bedrifter og husholdninger. Det er imidlertid et skritt i riktig retning i forhold til å få kontroll på en hardt prøvet bransje.

- Frykten for at bankene blir tatt over av myndighetene, eller at alt skal falle sammen, har mer eller mindre forsvunnet, sier Eric Kuby i North Star Investment Manager til BBCs nettutgave.