Disse tjener mest

Hvitsnipparbeiderne i industrien tjente nesten 100.000 mer enn gjennomsnitts-Ola i fjor, ifølge nye tall. Sjekk din yrkesgruppe.

20.02.04 17:41

Norsk industri er i store vanskeligheter, men lønningene burde være til å leve av for dem som fortsatt har jobb. I gjennomsnitt tjente en norsk industrifunksjonær 415.700 kroner per årsverk i 2003, viser tall fra Teknisk Beregningsutvalg.

Samme år tjente gjennomsnittsnordmannen cirka 322.000.

Store forskjeller

Yrkesgruppe

Gjennomsnittslønn i 2003

Funksjonsærer i industrien

415.700

Forsikring

396.900

Forr.messig tjenesteyting

394.600

Bank

380.100

Engroshandel

360.400

Skoleverket

349.600

Grafisk industri

343.100

Statsansatte

326.500

Elektrokjemisk industri

310.300

Bygg og anlegg

298.800

Treforedling

287.300

Jern- og metallindustri

283.100

Kommuneansatte

276.400

Detaljhandel

275.700

Kjemisk industri

270.900

Nærings- og nytelsesmiddelind.

270.900

Treindustri

262.700

Samferdsel

245.100

Tekstilindustri

242.700

Industrien er imidlertid preget av svært store lønnsforskjeller. En gjennomsnittsarbeider i tekstilindustrien tjente nemlig bare rundt 250.000 i fjor. Transportsektoren er en annen gruppe i privat sektor hvor lønningene er lave.

Ansatte i finansnæringen kommer meget godt ut i oversikten fra Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. I både banker og forsikringsselskaper ligger gjennomsnittslønna rundt 400.000 kroner.

Langt igjen for offentlig ansatte

Ansatte i offentlig sektor har kommet godt ut av lønnsoppgjørene de siste årene, men ligger fortsatt langt etter i lønnsutviklingen. Kommuneansatte hadde en gjennomsnittlig årslønn på godt under 300.000 i 2003, mens kollegene i staten tjente knapt 330.000.

Vinnerne i fjorårets lønnsoppgjør, ansatte i skoleverket, hadde en gjennomsnittslønn på rundt 350.000 i 2003. Klikk her for en oversikt over lønnstilleggene ulike yrkesgrupper oppnådde i 2003.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.