I fjor sa administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge opp stillingen sin. Nå er det kjent hvem som vil ta over etter henne.

Nettavisen Økonomi har fått innsyn i den offentlige søkelisten.

På søkerlisten står blant annet bompengeaksjonist Cecilie Lyngby, og tidligere GK-sjef Nina Riibe. Vi finner også navn som KPMG-advokat Vivi Cecilie Bjerkaas, samt gründer og Høyre-politiker Steinar Hoel Korsmo.

Også Norges mest ivrige jobbsøker Thorbjørn Gaarde har søkt. Han har tidligere søkt jobber som både politimester i Oslo, skattedirektør, pressegeneral, finansdirektør og helsetopp ifølge Dagbladet.

Det er også to interne kandidater på listen. Dette er Mona Skaret, som leder divisjonen for vekstkraftige bedrifter og klynger, og Gro Dyrnes, som er direktør for Innovasjon Norge Americas, og leder kontoret i San Francisco.

På søkerlisten er det også jurister, daglig ledere, styremedlemmer og investorer.

En rekke personer er også unntatt offentlighet, som innebærer at kandidatens navn ikke blir offentliggjort. Det er totalt 65 personer som har søkt, hvorav 46 av dem er menn.

Dette kreves av ny sjef

Formålet til Innovasjon Norge er «flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge». Det statlige selskapet har kontorer i alle landets fylker og i 27 land verden over. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte.

I jobbannonsen kommer det frem at Innovasjon Norge søker en tydelig, trygg og samlende direktør som kan lede og videreutvikle Innovasjon Norge i takt med nasjonale prioriteringer og næringslivets behov.

Det kommer også frem at ny administrerende direktør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse og bred innsikt i norsk næringsliv er sentralt for å lykkes.

Det er også en fordel med internasjonal erfaring og/eller kjennskap til regionalt utviklingsarbeid. Den aktuelle kandidaten må også ha høy integritet, ambisjoner og gode evner til dialog og relasjonsbygging.

Tyst om ny jobb

Etter at Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge sa opp stillingen sin i fjor, har det vært knyttet stor spenning til hvor hun skal begynne.

I begynnelsen av mars kåret Innovasjon Norge årets kvinnelige gründer, og dette var det siste prosjektet hun var med på før hun forlot jobben.

Men heller ikke da ønsker hun å snakke om den nye jobben.

Seniorrådgiver Mona Raa Ravndal hos Innovasjon Norge sa da at Traaseth ble i selskapet frem til 31. mai.

– Hun sa opp sin stilling 22. november 2018 og har seks måneders ordinær oppsigelsestid. Årsaken til at hun ikke har valgt å kommunisere sin beslutning og valg av neste arbeidsoppgaver, er at det også påvirker og involverer familiesituasjonen. Når det er helt avklart, vil hun offentliggjøre ny arbeidssituasjon, sa Ravndal.

Heller ikke den avtroppende lederen ønsket å kommentere saken til Nettavisen.Økonomi.

Disse har søkt:

Mikalsen, Stian (42) Produksjonsmedarbeider
Ghei, Chand Svare (42) Teknologileder/CTO
Rosing-Petersen, Per (57) Parlamentsmedlem
Lund, Lasse (55) Daglig leder
Gaarder, Thorbjorn (63) Chief credit officer
Almelid, Steinar (59) Senior Mentor
Zachariadis, Mr Prodromos (49) Global Manager Operations
Wahlstrøm, Einar (50) Board Member
Tobiassen, Tor Erik (55) Førstekonsulent
Ziotopoulos, Andreas (43) CEO
Håvelsrud, Tony Andre (46) CEO
Larsen, Lars Erik (49) Managing Director
Briseid, Håkon (41) Daglig leder
Ingvoldstad, Tom (54) Growth Liberator - Game changer
Rønsberg, Per Andreas (50) Styremedlem
Nilsen, German (64) Regional Manager
Holm, Roger (53) Avdelingsdirektør undersøkelse og analyse
Kirsebom, Fredrik (47) Project Director
Lyngby, Cecilie (48) Frivillig, administrativ leder for Facebook-gruppe
Refvem, Trygve (42) VP Digital
Mallinckrodt, Cedric (55) Chief Technology Officer
Dyrstad, Jørgen Kristiansen (26) Forretning og markedsutvikler
Einarsen, Marianne Broholm (55) CEO og partner
Ivanovic, Natasa (44) Spec Medisinsk Rådgiver
Dyrnes, Gro Eirin (44) Regiondirektør, Americas
Jensen, Benedicte (22) Barnehage- og barneskoleassistent
Middelthon, Alessandra (36) Senior Buyer (PRB – Procurement Responsible Buyer)
Jøsendal, Geir (64) Juridisk rådgiver
Berg, Per Ketil (55) Rådgiver
Gotteberg, Turid (64) Daglig Leder/Styreleder
Bjerkaas, Vivi Cecilie (46) Ansvarlig advokat/ Director
Knive, Erik (48) Adviser/Director
Svendsen, Karl Johan (39) Prosjektleder
Haugland, Anders (47) Administrerende direktør
Korsmo, Steinar Hoel (53) President & CEO
Riibe, Nina (52) Partner
Julsvoll, Geir (58) Partner
Skaret, Mona (48) Director Private and public sector innovation
Strande, Atle (51) Group CEO
Keresztes, Peter L. (46) Investor
Kandidaten trukket seg 11 stykker
Unntatt offentlighet 5 kvinner
Unntatt offentlighet 9 menn