*Nettavisen* Økonomi.

DN felt to ganger av PFU

Dagens Næringsliv er felt to ganger av Pressens Faglige Utvalg for en sak om prakteiendommen Villa Glitre.

Dagens Næringsliv skrev i mai en reportasje hvor det ble satt søkelys på en strid mellom Bærum kommune og eierselskapet til «prakteiendommen» Villa Glitre på Gåsøya.

I reportasjen blir en konsulent hengt ut som straffedømt for sprit-, narkotika- og konkurskriminalitet.

Feil om lovbrudd
DN innrømmet ovenfor konsulenten at de kom til å feilinformere om hans straffehistorie, men fastholder at et forelegg for narkotikakriminalitet fortsatt gir grunnlag for å betegne klageren som straffedømt.

DN trykket ingen beklagelse i saken.

«Utvalget konstaterer avisens innrømmelse og beklagelse av at den kom til å feilinformere om klagerens straffehistorie. Av denne grunn mener utvalget at redaksjonen måtte forstå at den hadde en selvstendig forpliktelse til å rette opp det uriktige og alvorlige inntrykket som i første omgang var skapt. Etter utvalgets mening må det kritikkverdige ved denne forsømmelsen sees i lys av sakens gjenstående realitet: Et forelegg for besittelse av ni gram hasj tolv år tilbake i tid», heter det i en uttalelse fra PFU.

Nok en klagesak
Den andre saken DN ble felt for, gjelder samme reportasje om Villa Glitre.

I sakens ingress ble det opplyst at det var advokat og Høyre-politiker Fabian Stang som hadde ”havnet i krangel” med kommunen, under henvisning til at Stang var stifteren av eiendommens eierselskap.

Stang klaget avisen til PFU, under henvisning til at DN på feilaktig grunnlag knytter ham til angivelige ulovligheter, til tross for at avisen satt inne med kunnskap om at han ikke lenger hadde noen eierandel i selskapet.

Gikk for langt
Han viser til at det også av artikkelen framgår at hans aksjepost er overdratt til andre, og mener DNs presiserende notis to dager senere ikke kan oppveie det presseetiske overtramp som i hans øyne ble begått med reportasjen.

«Uten at utvalget har forutsetninger for å trekke endelige konklusjoner om klagerens reelle tilknytning til eierselskapet på publiseringstidspunktet, finner utvalget det likevel godtgjort at avisen har gått unødig langt i å trekke en direkte linje mellom ham personlig og de påståtte ulovligheter», heter det i kjennelsen fra PFU.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.