DN slipper å utlevere lydbånd

Høyesterett har besluttet at Dagens Næringsliv slipper å utlevere de interne og omstride lydbåndene i Røkke-saken.

22.06.05 13:17

Det var Kjell Inge Røkkes forsvarer som i rettsaken mot finansmannen krevde båndene utlevert som bevis i saken. Båndene inneholder samtaler mellom Dagens Næringslivs journalister og båtmegler Erik Øye, som også er tiltalt i Røkke-saken.

Både tingretten og senere i lagsmanssretten har gitt Røkkes forsvarer Ellen Holager Andenæs medhold i at de interne båndene kan inneholde bevis i saken mot Røkke, og at de derfor må utleveres. Nå reverserer Høyesterett disse beslutningene.

Det gjør Høyesterett uten å gå dypt inn i saken. Retten sier nemlig ikke noe om relevansen som bevis eller om kildevern, som har vært anført som vesentlig fra Dagens Næringslivs side for å nekte utlevering. Høyesteretts begrunnelse er av teknisk karakter.

Les hele kjennelsen her.

- Ikke av interesse
Ettersom saken nå er tatt opp til doms - det vil si at forhandlingene i retten er avsluttet - reises spørsmålet om lydbåndene nå er av interesse for retten. Høyesterett åpner for to muligheter; enten at båndene er av interesse frem til domsavsigelse - som er ventet 1. juli - eller bare frem til saken tas opp til doms.

Med utgangspunkt i Tvistemålslovens § 396, svarer Høyesterett at det relevante tidspunktet er når saken tas til doms. Dermed konkluderes det med at lydbåndene nå ikke er av interesse lengre, og at begjæringen om utlevering dermed avvises.

Glad for å slippe utlevering
Redaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv er glad for Høyesteretts avgjørelse. Han mener også dette viser at forsvarernes krav om utlevering av lydbåndene ikke var viktig i den egentlige saken; nemlig tiltalen mot Røkke og de andre.

- Kravet var et ledd i forsvarernes strategi om å sverte Dagens Næringsliv. Ved å skape et fullstendig feilaktig inntrykk av at vi angivelig skulle ha brukt tvilsomme journalistiske metoder i sertifikatsaken har de klart å få mye av oppmerksomheten vekk fra sine klienter. Dommen i Høyesterett viser at kravet om utlevering av upublisert lydopptak kun var flisespikkeri fra Elden og Holager Andenæs' side, sier Djuve til TV 2 Nettavisen.

Det har ikke lykkes TV 2 Nettavisen å få noen kommentarer til kjennelsen fra Holager Andenæs.

Skuffet over begrunnelsen
John Christian Elden - som forsvarer en tredje tiltalt i Røkke-saken, Clas Pallin - sier han er skuffet over Høyesteretts begrunnelse for sin domsavsigelse. I likhet med Holager Andenæs har også Elden vært ytret ønske om å få høre de interne lydbåndene fra Dagens Næringsliv.

- Høyesterett sier at de ikke vil behandle begjæringen fordi saken er tatt opp til doms og prosedyrene er avsluttet. De tar derfor ikke stilling til om båndene må utleveres. Spørsmålet må i så fall tas opp på nytt dersom det blir en ankesak. Dette kan jeg bare ta til etterretning, men det er synd at domstolene ikke avgjorde de prinsippielle sider av saken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.