Eiendom Norge legger frem februartallene til torsdag. Prisoppgangen i januar var den sterkeste noensinne for måneden, mye takket være den nye avhendingsloven. Boliger blir ikke taksert og klarert for salg.

– Det har vært mangel på takstpersoner samt mer kompliserte dokumenter i forbindelse med takster og forsikringer. Det har nok forsinket enkelte kunders eiendomssalg nå i innkjøringsfasen av den nye loven, uttalte adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom for en måned siden.

I januar steg boligprisene med hele 4,8 prosent. Det blir neppe så sterk oppgang i februar, men det går mot nok en sterk måned, skal vi tro Buraas.

Les også: Renteadvarsel fra NHO: - Det er nødvendig

2 prosent

– Vi regner med at den sterke prisoppgangen i 2022 fortsetter, og det er i hovedsak det lave utbudet av boliger som presser opp prisene. Normalen for februar er rundt 1 prosent prisoppgang, men vår portefølje viser en prisutvikling som er veldig lik det vi så i 2021, og som endte på ca. 2 prosent for februar.

– Det lave utbudet av eiendommer gjelder hele landet, men vi ser at det er mer normalisert i Oslo. Vi har også denne måneden en prisvekst i Oslo, sier Buraas i en pressemelding fra DNB.

Hvis vi ser på februartallene de seneste årene, steg boligprisene i 2021 med 2 prosent og med 0,9 prosent i 2020. Det var måneden før koronapandemien preget Norge og resten av verden. Rentefallet utover våren førte til en veldig sterk prisoppgang i koronaåret 2020.

Les også: Tajik fikk skattefri pendlerbolig basert på leie av bolig der hun aldri bodde

Målestokk?

Obos kom med sine februartall tirsdag. Disse tallene kan til dels avvike mye fra Eiendom Norges tall, men prisene for brukte Obos-leiligheter i Oslo steg 1,7 prosent fra januar til februar. På landsbasis gikk prisene opp 2,1 prosent. Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Buraas sier at varelageret definerer boligmarkedet, altså hvor mange boliger som i realiteten kan selges. Norges største boligmegler har knapt nok sett en situasjon der det er så lite boliger til salgs.

– Vi må helt tilbake til 2013 for å finne en lignende tilstand i boligmarkedet. Mangelen på boliger til salgs gjør at det er selgers marked, og boligene som blir lagt ut blir solgt raskt og til gode priser, hevder Buraas.

Han og DNB er noe bekymret for at det for tiden legges ut få boliger for salg. Det lave tilbudet kan føre til ytterligere prispress fremover. Buraas melder om en stor etterspørsel etter nybygg, men det er svært få nye boliger som legges ut eller som er planlagt fremover.

Nettavisen har i flere år skrevet om den lave reguleringstakten i Oslo, altså godkjenningen av nye boligprosjekter. Det skyldes primært tomtemangelen.

Les også: OECD med advarsler om norsk økonomi: - Utviklingen er dramatisk

Kvier seg

Mange kvier seg nå for å legge ut boligen til salgs, fordi de ifølge DNB er redd for ikke å få tak i ny bolig. Men problemet med takseringer har avtatt.

– Tidligere i år så har det vært lite boliger ute som følge av den nye avhendingsloven, blant annet nye krav til takst. Situasjonen med taksering har nå gått seg til i løpet av februar, og antall omsetninger er tilbake på normalnivå, hevder Buraas.

Når det gjelder hyttemarkedet, er det ifølge DNB tilbake til normalen etter to år med stort tempo i markedet og kraftig prisøkning. Det er fortsatt en stor etterspørsel etter fritidsboliger, men DNB ser tegn til en utflating av både omsetning og prisutvikling.

Les også: Sentralbanksjefen advarer: - Vinterens høye strømpriser kan være et tidlig varsel

Prisveksten vil avta

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets spår en litt mer moderat prisutvikling i februar enn DNB Eiendom, de to DNB-avdelingene opererer uavhengig.

Haugland venter at boligprisene økte med 0,8 prosent fra januar til februar, justert for sesongvariasjoner, altså det som er normalt for måneden. Hun tror det ligger det an til moderat boligprisvekst utover året, som følge av stigende renter.