Gå til sidens hovedinnhold

DNB frykter ikke effektene av en handelskrig mellom USA og Kina

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets frykter ikke konsekvensene av en handelskrig for Norge. Kari Due-Andresen i Handelsbanken er langt mer pessimistisk.

Flere har pekt på at en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina kan utgjøre en stor trussel for norsk økonomi og spesielt eksportbedriftene. Adm. direktør Stein Lier-Hansen i NHO-forbundet Norsk Industri fryktet i vinter at det kan rasere norske industriarbeidsplasser.

Men Kjersti Haugland har tilsynelatende ikke vært så bekymret for virkningene av en handelskrig mellom USA og Kina på den norske økonomien og er det heller ikke nå.

- Vi har sagt at de økonomiske konsekvensene av en handelskrig mellom USA og Kina får negative konsekvenser for Europa og Norge, men ikke at de blir sterkt negative. Selv om tollsatsene blir skrudd opp, er det ikke sikkert at etterspørselen rammes hardt i USA, sier Haugland til Nettavisen Økonomi.

Lavere marginer

- Det skyldes ulike faktorer. For eksempel kan kinesiske bedrifter dempe eksportfallet til USA, ved at de godtar lavere utsalgspriser og marginer for å kompensere for den økte tollsatsen. I tillegg har den kinesiske valutaen svekket seg betydelig mot dollar. Prisøkningen som tollsatsene innebærer, får ikke en like sterk virkning i USA, fortsetter hun.

Haugland sier at bakteppet nå er faren for en full handelskrig mellom USA og Kina. Ved en slik krig anslår ekspertene i DNB at det trekker ned den økonomiske veksten i USA med 1 prosentpoeng og veksten i Kina med 1,5 prosentpoeng. Det får konsekvenser for resten av verden, men utløser ingen dramatikk for Norges del.

Les også

EU-kontroll: Titusener får kjøreforbud hver måned


- Når økonomien i USA og Kina vokser svakere, vil det føre til redusert eksportvekst i andre land. Vi anslår virkningene til en nedgang i veksten på 0,25 prosentpoeng for både Europa og Norge, sier Haugland.

Fortsatt bra

Istedenfor en antatt vekst i den norske økonomien i år på 2,5-2,6 prosent, kan den da havne på 2,3 prosent. Men det er fremdeles høyere enn det som anslås som det langsiktige gjennomsnittet - en vekst på 1,5-2 prosent - den såkalte trendveksten.

Haugland peker også på at store organisasjoner som Det internasjonale valutafondet (IMF) og OECD har sagt at Europa kan få en positiv effekt av handelskrigen.

- Hvis amerikanske bedrifter ser mot andre land for å importere innsatsvarer, kan det komme Europa og asiatiske land til gode. Men vi legger ikke til grunn at nettoeffekten blir positiv. Usikkerhet rundt utfallet av handelskrigen demper optimismen, selv om det er vanskelig å anslå denne effekten, sier sjeføkonomen.

Vil bli verre

- Hva tror dere vil skje i handelskrigen?

- Hovedscenariet er at det kommer bare til å forverre seg mellom USA og Kina. Vi tror all varehandel vil bli omfattet av en tollsats på 25 prosent. Det kan også komme økte handelsbarrierer utenom tollsatsene.

- Denne krigen dreier seg ikke om handel, men er en stillingskrig mellom strategiske konkurrenter: Hvem skal ha teknologisk og økonomisk dominans? Slik det ser ut nå, er dette en konflikt det ikke går an å løse, den virker fastlåst, sier DNBs sjeføkonom.

- Hva er det verste som kan skje?

- Det verste nå er dersom USA også innfører økte tollsatser mot Europas bilindustri. Det vil slå veldig negativt ut for Europa og slå mye tydeligere inn i norsk økonomi.

Les også

Regjeringen tjener milliarder på karbonkvotesalg


Glem Brexit

Haugland sier det som vil være veldig dårlig nytt for Europa og Norge, er en handelskrig mellom USA og Europa.

- Det er absolutt en risiko for at det kan skje, men det er ikke vårt hovedscenario, avdramatiserer hun.

- Er det en annen internasjonal trussel du mener vi heller burde være opptatt av?

- Vi mener absolutt at Norge bør være opptatt av en handelskrig mellom USA og Kina. Det er en betydelig sjanse for at den kan spre seg til Europa. Når det gjelder Brexit, tror ikke vi det får så stor innvirkning på norsk økonomi, svarer Haugland

Holder vi olje og gass utenfor, utgjør Storbritannia under 10 prosent av det norske eksportmarkedet.

Mer bekymret

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets har i motsetning til DNB vært langt mer bekymret for effektene av en handelskrig på norsk økonomi. Sjeføkonomen har ment at denne handelskrigen bør vektlegges mer i rentesettingen til Norges Bank og tale mot videre renteøkninger.

- Vi fikk nettopp tall for industriproduksjonen i Norge. Samlet sett holder produksjonen seg godt oppe, men det er fordi de oljerelaterte næringene gjør det bra.

- For de tradisjonelle eksportnæringene har veksten avtatt en stund, de eksportrettede næringene utenfor oljesektoren merker en mye større nedkjøling enn det man ser, sier Due Andresen til Nettavisen Økonomi.

Handelsbankens sjeføkonom fremhever at den globale handelen allerede har bremset opp, med en veksttakt rundt null. Den globale industriproduksjonen har kanskje en årsvekst på 1 prosent.

Les også

Familie får 50.000 for å dra på cruise i to uker


Resultatvarsel

- Industriene som er eksponert internasjonalt, har begynt å svekke seg. Tollsatsene som allerede er innført, blir videreført. Og ett eksempel, det store tyske kjemiselskapet BASF kom nylig med et resultatvarsel om et mye dårligere år i år enn det de ventet.

- Næringene som er eksponert mot internasjonal handel, merker allerede effektene veldig godt. Om ikke USA og Kina tar bort de innførte tiltakene, vil det svekke utsiktene, sier sjeføkonomen.

- Hva snakker vi om av utslag for norsk økonomi?

- Disse utslagene er utrolig vanskelig å isolere, og det er ventet en fortsatt global nedkjøling. Men om man ikke tar bort tolltariffene og sanksjonene, blir ikke handelskrigen borte.

Rammer bilindustrien

- Hva mener du er det verste som kan skje?

- Det verste på kort sikt er at USA og Kina trapper opp handelskrigen. Hvis EU trekkes mer direkte inn i krigen gjennom toll på europeiske biler som eksporteres til USA, vil det ramme den europeiske bilindustrien direkte. Da vil det også ramme norske bedrifter som leverer til disse selskapene.

- Hva tror du vil skje i handelskrigen?

- Jeg håper jo at den ikke eskalerer, men uansett vil global vekst fortsette å dempe seg. Norsk økonomi begynner å svekke seg ved at oljeinvesteringene blir svakere. Det blir antakelig en tosifret vekst i oljeinvesteringene i år, men kanskje så vidt en positiv vekst neste år, svarer Due-Andresen.

Og så er det store spenningsmomentet om det blir flere rentehevinger her hjemme. Norges Bank har signalisert inntil to økninger hver på 0,25 prosentpoeng frem mot 2021. Due-Andresen og Handelsbanken Capital Markets mener det var feil å sette opp styringsrenten i juni, men det kan komme en heving til i år i løpet av høsten.

Les også

Boligmarkedet: 170.000 kroner kvadratmeteren i Ullevål Hageby


Fullt priset inn

- I sentralbankens renteprognose ligger det implisitt en sannsynlighet på ca. 70 prosent for en heving i september, og i desember er den implisitte sannsynligheten på 100 prosent. Vi har sagt at vi ikke tror det blir noen hevinger etter økningen i juni, men jeg er usikker på den konklusjonen, medgir sjeføkonomen.

Hun legger stor vekt på de kvartalsvise rapportene fra Norges Banks regionale nettverk. I den seneste rapporten ser bedriftene for seg gode forhold de neste seks månedene. Due-Andresen mener likevel det utslagsgivende for Norges Bank bør være at det går dårligere internasjonalt.

- Vi har kritisert Norges Bank for å heve renten, som vi mener ikke er nødvendig, gitt den internasjonale nedkjølingen som vil treffe Norge. Vår hovedforventning er at det ikke blir flere renteøkninger, men det virker som sentralbanken ønsker å heve styringsrenten, sukker sjeføkonomen.

Kommentarer til denne saken