DNB har nå mottatt en foreløpig rapport etter tilsynet, hvor det åpnes for å gi banken et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner. Dette utgjør om lag 7 prosent av det maksimale beløpet Finanstilsynet kan ilegge, og 0,7 prosent av DNBs omsetning.

Det kommer fram av en børsmelding mandag morgen.

Det varslede gebyret gjelder ikke mistanke om hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking, men det Finanstilsynet vurderer som mangelfull etterlevelse av anti -hvitvaskingsregelverket. Tilsynet gjelder kun DNBs virksomhet i Norge.

DNB skriver i børsmeldingen at de tar varselet på alvor, og at kampen mot økonomisk kriminalitet er en viktig samfunnsoppgave som DNB bruker store ressurser på.