DNB reduserte i februar i fjor prisene på fond for å bli mer konkurransedyktige. Banken halverte den gangen den faste årlige forvaltningskostnaden for ti av sine aktive fond, samtidig som prisen for en rekke indeksfond kuttes fra 0,3 til 0,2 prosent.

Nå følger Norges desidert største bank opp med å gjøre det billigere å kjøpe bankens aktivt forvaltede aksjefond. Aktive fond gjenspeiler i motsetning til indeksfond ikke en underliggende indeks, eksempelvis hovedindeksen ved Oslo Børs.

De aktive fondene kan gjøre det både en god del bedre og en god del dårligere enn indeksen, men fondene har til gjengjeld høyere kostnader enn indeksfondene. DNB tapte i lagmannsretten i mai i fjor et stort gruppesøksmål fra Forbrukerrådet over for høye forvaltningshonorarer for fond som ikke var spesielt aktivt forvaltet.

Denne saken skal nå opp for høyesterett 21. januar, der det er satt av fem dager. Dom ventes å falle til våren. Det er nærliggende å tro at DNB nå endrer praksis i kjølvannet av det store gruppesøksmålet.

Billigere og enklere

- Vi ser at det er mulig å gjøre mer, og derfor gjør vi det nå billigere, enklere og mer oversiktlig å spare i fond. Nå følger vi opp slik at det også blir billigere å kjøpe andeler i våre aktivt forvaltede aksjefond, sier konserndirektør Håkon Hansen i DNB for Wealth Management i en melding.

De som får glede av priskuttene, er andelseiere i aktivt forvaltede aksjefond, både interne og eksterne. DNB opplyser til Nettavisen Økonomi at de jobber med å få på plass de eksterne aksjefondene.

De som ikke får glede av de nye priskuttene nå, er andelseiere i indeksfond, kombinasjonsfond, det vil si fond som investerer i renter og aksjer, samt andelseiere i rentefond. DNB viser blant annet til at prisen på indeksfond allerede ble satt ned i fjor fra 0,3 prosent til 0,2 prosent.

Les også: Jan Petter Sissener om Donald Trump - han er en suksess

Ny klasse

DNB innfører nå en ny andelsklasse med lavere pris som kundene kan bytte over til. På sikt vil ifølge Hansen alle kunder bli flyttet over til denne klassen og dermed få tilgang til de nye prisen.

For de fleste kunder vil prisen bli redusert med 20 prosent. Eksempelvis blir prisen for aksjefondet DNB Teknologi senket fra 1,5 prosent til 1,2 prosent.

Hansen opplyser at i den nye andelsklassen betaler kundene et lavere årlig forvaltningshonorar til den som forvalter fondet. Men i tillegg kommer en en plattformavgift direkte til banken som distributør.

0,15 prosent

Denne avgiften utgjør inntil 0,15 prosent av den samlede fondsbeholdingen i den nye andelsklassen.

- Det er ca 205.000 kundeforhold i de 14 fondene hvor den nye andelsklassen er tilgjengelig, og til sammen forvaltes det over 30 mrd kroner i disse fondene. Det er dermed en betydelig andel av norske fondskunder som får en prisreduksjon av oss, sier Hansen.

Konserndirektøren håper den enklere og billigere prismodellen bidrar til at flere får enda mer igjen for sparingen sin.

Les også: Dette avgjør aksjeåret 2020

Nettomodell

Storbanken ønsker som første aktør å teste ut en ren nettomodell, hvor kundene selv må betale for plattformavgiften i en netto andelsklasse for de aktivt forvaltede aksjefondene.

Både et internasjonalt regelverk og myndighetene ønsker ifølge DNB et klarere skille mellom kostnader til produsent og distributør. Banken forbereder seg også mot et eventuelt lovforbud mot returprovisjon, altså provisjon til eksterne distributører som selger bankens fond.

Informasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB opplyser til Nettavisen at de tester ut den nye prismodellen for å se hvordan kundene reagerer. Han mener den nye prismodellen er en ryddig og transparent modell som er fair for alle aktører og som er kundevennlig ved at den gir lave priser og god oversikt.

Les også: Derfor er IPS den mest lønnsomme måten å spare til pensjon

Positivt

Forbrukerrådet er ikke ukjent med modellen. Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet opplyser til Nettavisen at de som jobber med fond rådet, var hos DNB torsdag og fikk en orientering om den nye modellen.

- Av det vi vet, vil den nye modellen til DNB innebære at det blir ca. 20 prosent billigere å være kunde i aktive aksjefond i DNB enn i 2019. Det er positivt for norske forbrukere.

- Med den nye modellen har vi nå tre store aktører i det norske markedet, Sbanken, KLP og DNB, som kutter i prisene og returprovisjonene og dermed røsker opp i markedet for langsiktig sparing, sier Jensen.

Følger ikke med

En stor aktør som ikke har endret praksis, er Nordea. Jensen mener de øvrige fondsleverandørene ikke ser ut til å ha tatt inn over seg det nye regelverket for salg av fond.

- Det nye regelverket setter grenser for hva fondsselskapene kan ta betalt for av såkalte «verdiøkende tjenester». Ved å late som ingenting har skjedd, melker disse aktørene kundene lengst mulig inntil Finanstilsynet griper inn.

- Vi påviste i våre fondsgebyrrapporter i 2018 og 2019 at gebyrene i aktive fond er for høye i forhold til kvaliteten i produktet, sier Jensen.

Bytt klasse

Analysebyrået Morningstar rater de norske verdipapirfondene. Analytiker og redaktør Thomas Furuseth sier til Nettavisen at DNBs priskutt alltid kommer andelseiere som eier disse aksjefondene til gode. Han oppfordrer andelseierne som eier fondene gjennom en aksjesparekonto til å benytte muligheten til å bytte klasse.

- Billigere fond gir høyere avkastning til andelseieren og mest til de som er langsiktige andelseiere og drar nytte av rentesrenteeffekten over tid. Det er også positivt at man tydeliggjør forskjellen mellom hva man betaler for distribusjon og hva man betaler for forvaltning av fondene, sier Furuseth.

Han sier at priskuttet fra Sbanken i fjor høst på over 400 fond viste at det var de aller dyreste fondene som får størst priskutt når man går over til en såkalt «ren» distribusjonsmodell.

Prispress

Det vil si faste kostnader for distribusjonen i stedet for en distribusjonskostnad som avhenger av kostnadene til fondene.

Furuseth er også opptatt av at indeksfond i Norge er blitt konkurransedyktig selv mot de største europeiske leverandørene.

- I USA er prispresset på indeksfond blitt svært høyt. Samtidig begynner avgiftene å bli på et så lavt nivå at det er andre faktorer som begynner å bli viktigere, slik som hvordan man kjøper og selger andelene, sier fondseksperten.

Les også: DNB knuser de nordiske storbankene

Kvinnene satser

DNB merket også en økte kvinneandel i sparing av fond særlig mot slutten av året.

- Vi er skikkelig stolte over å ha bidratt til at mange flere kvinner sparer i former som kan gi dem bedre avkastning på pengene sine.

- DNBs #huninvesterer-kampanje har bidratt til at det totale fondssalget har økt, og at det for første gang er flere kvinner enn menn blant nye fondskunder i DNB, sier Hansen.