- Veksten viser at norsk næringsliv har sterk motstandskraft, og igjen er det full fart i store deler av næringslivet. Vi er glade for at mange bedriftskunder tar oss med på vekstplanene sine.

- Vi har hatt historisk høy kundeaktivitet i DNB Markets dette kvartalet og har hentet kapital til vekst og nye arbeidsplasser. Veksten i utlån til bedrifter er også god, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i en børsmelding torsdag morgen.

Braathen sier gjenåpningen av samfunnet gir en boost til aktivitetsnivået i den norske økonomien. Arbeidsledigheten er tilbake til nivået før koronapandemien startet for snaut to år siden.

Stavrum: Kjemper mot stivbeinte regler som nekter bankene å gi boliglån til unge

Stor pågang

Det er en høy investeringsvilje hos bedriftene, og DNB opplever en stor pågang fra kunder.

DNB melder at bankens viktigste inntektskilde - netto renteinntekter - utgjorde 10.285 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Det er opp fra 9479 millioner i tilsvarende kvartal i 2020 og en oppgang på 8,5 prosent. Resultatet før skatt i perioden steg fra 5552 millioner kroner til 7955 millioner. Netto renteinntekter - forskjellen mellom renteinntekter og renteutgifter - er bare svakt opp fra 2020 til 2021.

Styret i DNB vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 9,75 kroner per aksje for 2021. Staten har 527 millioner aksjer i DNB og mottar dermed om lag 5 milliarder kroner i utbytte. Totalt går det mot utbyttebetalinger på svimlende 15 milliarder.

Les også: DNB advarer: Seks renteøkninger på halvannet år

Renteoppgang

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at DNB ville ha netto renteinntekter i fjerde kvartal på 10.010 millioner kroner og et resultat før skatt på 7858 millioner. For året 2021 satt DNB igjen med et resultat før skatt på hele 32,7 milliarder kroner, en kraftig økning fra 23,8 milliarder i 2020.

Utlån til kunder i løpet av 2021 økte med 56,8 milliarder kroner, 3,6 prosent, mens innskuddene økte med 140,6 milliarder kroner, eller 12,7 prosent, i samme periode.

Fjerde kvartal 2021 var preget av en klar økning i markedsrentene (se grafen under). Det gjør at bankene isolert sett tjente mindre på utlån og mer på innskudd, ettersom rentejusteringene til kundene henger etter.

Tilleggsinformasjon fra DNB viser at utlånsmarginen i fjerde kvartal mot personkunder falt fra 1,52 prosent til 1,22 prosent. Innskuddsmarginen gjennom kvartalet økte derimot fra 0,13 prosent til 0,51 prosent. Den samlede marginen mot personkundene falt marginalt til 0,96 prosent.

DNB varslet i september i fjor at eksisterende boliglånskunder fikk økte renter fra og med 12. november. I bedriftsmarkedet er marginutviklingen mye mer stabil, som indikerer at rentene på lån og innskudd justeres mye raskere her.

DNB tjente i fjor 8766 millioner kroner, opp fra 8633 millioner i 2020. I bedriftsmarkedet er inntjeningen nesten doblet i perioden, hovedsakelig på grunn av mye lavere tapsavsetninger.

Les også: Fakturatabbe for 300.000 norske bankkunder

Nær toppen

DNB-aksjen har i likhet med flere aksjer steget til rekordverdier i takt med oppgangen på Oslo Børs. Aksjen er de seneste ukene handlet i nærheten av rekordnivåer, men er litt ned fra toppen (se grafen under). Markedet var ikke helt fornøyd med tallene torsdag og sendte DNB-aksjen ned 0,9 prosent ved 10.30-tiden.

Markedsverdien av DNB var ved børsslutt onsdag 330,5 milliarder kroner. Norges desidert største finansinstitusjon er det nest mest verdifulle selskapet på Oslo Børs etter Equinor. Staten eier 34 prosent av DNB og har dermed full kontroll.