Gå til sidens hovedinnhold

DNB leverer rekordresultat - knuser forventningene

DNB har aldri tjent så mye penger i tredje kvartal som de har gjort i år og deler ut 14 milliarder i utbytte.

BJØRVIKA (Nettavisen Økonomi): DNB opplyser i en børsmelding torsdag morgen at den viktigste inntektskilden, netto rente- og provisjonsinntekter, i tredje kvartal utgjorde 9766 millioner kroner.

Tap og tapsavsetninger i kvartalet endte på - 200 millioner kroner, altså netto tilbakeføringer, som ga Norges største finansinstitusjon et resultat før skatt på 8791 millioner. Det er en bedring på nesten 1,9 milliarder kroner fra tilsvarende kvartal i fjor.

Analytikerne spådde for tredje kvartal at DNB ville oppnå netto renteinntekter på 9597 millioner kroner. Tap og tapsavsetninger i kvartalet var i snitt ventet å bli 860 millioner, resultatet før skatt på 6530 millioner.

Les også: DNB advarer mot svindel: – De kriminelle blir flinkere

Alt i riktig retning

- Alle viktige piler peker i riktig retning. Norge er åpent, og aktivitetsnivået i økonomien er nå høyere enn det var før nedstengingen.

- DNB opplever en sterk utvikling på alle områder i banken, og kombinert med vår solide portefølje har vi et veldig godt utgangspunkt for videre vekst og for utbetaling av utbytte, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen i en børsmelding torsdag morgen.

Som følge av gode tall og oppheving av utbyttebegrensninger, har DNBs styre besluttet å utbetale et utbytte på 9 kroner per aksje for 2020. Med 1550 millioner aksjer blir det nesten 14 milliarder i utbytte, der staten stikker av gårde med 4,74 milliarder gjennom det direkte eierskapet (se nederst).

- Vi leverer

Dette er en økning på 60 øre fra 2019, og DNB fortsetter ifølge børsmeldingen å levere på målet om å øke det nominelle utbyttet hvert år.

- Vi leverer det vi har sagt om utbyttet både i 2020 og 2019, sa Braathen på en presentasjon i DNBs hovedkontor torsdag.

Men til tross for de gode tallene er DNB-aksjen bare svakt opp torsdag morgen på en svakt fallende børs.

Les også: Får svi for DNB-misnøye: Sbanken mister milliarder i utlån

Stor spredning

Som vanlig var det stor spredning i DNB-analytikernes resultater, anslagene før skatt varierte fra 6,53 milliarder kroner til 8,31 milliarder. Det var spesielt usikkerheten rundt verdipapirgevinster og tapsavsetninger som skapte usikkerhet.

Mens analytikerne ventet netto tap, ble det altså negative tap og tapsavsetninger i kvartalet. DNB begrunner tilbakeføringene med en solid utlånsportefølje og bedrede makroutsikter.

Nettavisen skrev etter halvårstallene til DNB at banken tjenerrått på personkundene. DNB hadde i andre kvartal en årlig avkastning i personmarkedet på hele 15,5 prosent på kapitalen i dette segmentet.

Det er godt over bankens mål på 12 prosent, og det til tross for at personkundene har den laveste risikoen. Enkelt og greit, jo høyere avkastning, desto bedre, og jo høyere risiko på virksomheten og kundene, desto høyere krav til avkastningen.

Over 14 prosent

DNBs utdypende faktabok for tredje kvartal viser at den gode inntjeningen på personkundene fortsetter. Avkastningen i kvartalet var på 14,2 prosent. Den totale egenkapitalavkastningen var på 11,4 prosent, altså under konsernets målsetning.

DNB hadde i andre kvartal noe høyere utlånsmarginer mot personkundene, men lavere innskuddsmarginer, faktisk null. Det skyldes lavere markedsrenter og dermed finansieringskostnader i kvartalet.

Les også: Beskylder storbanker for rentebløff: - Det er helt feil!

I tredje kvartal steg rentene markert, slik at utlånsmarginen falt fra 1,64 prosent til 1,52 prosent. Innskuddsmarginen steg til 0,13 prosent, mens den samlede rentemarginen er noe ned fra 1,04 prosent til 1 prosent. DNB satt i tredje kvartal igjen med et overskudd på personkundene på 1728 millioner kroner.

Utlånsveksten i kvartalet tilsvarer en årlig vekst på henholdsvis 3,7 og 2,9 prosent i person- og bedriftsmarkedet. Dette er ifølge DNB i tråd med forventningen om en årlig utlånsvekst på 3 til 4 prosent. Samtidig øker både bedrifter og personkunder sparingen i banken.

Les også: Gode nyheter til alle med boliglån

Har våknet

- Norge har våknet og hverdagen er endelig tilbake. Vi merker høy kundeaktivitet på alle områder. Det er oppsving i kundenes kortbruk, og blant bedriftskundene ser vi normalisering i nærmest alle bransjer, og en særlig hyggelig økning innen uteliv og restauranter, sier Braathen i børsmeldingen.

DNB-sjefen konstaterer at det norske samfunnet er helt gjenåpnet. Økonomien er i opptur og arbeidsledigheten er redusert til samme nivå som i februar 2020.

I juni kom DNB over den magiske akseptgraden på minimum 90 prosent hos eierne i Sbanken. Men Konkurransetilsynet har hatt innvendinger til overtakelsen, spesielt når det gjelder markedsandeler og distribusjon av verdipapirfond.

For to uker siden ble det kjent at konkurransemyndighetene forlenget fristen til 28. oktober om en endelig avklaring. Konkurransetilsynet og DNB er i dialog om avhjelpende tiltak som kan fjerne tilsynets bekymringer om manglende konkurranse.

Les også: Beskylder storbanker for rentebløff: - Det er helt feil!

Rekordverdier

Men aksjemarkedet har tro på DNB, som er det nest mest verdifulle selskapet på Oslo Børs etter suverene Equinor. Markedsverdien av DNB ved børsslutt onsdag var rekordhøye 328,5 milliarder kroner. Den største eieren i DNB er Nærings- og fiskeridepartementet med 34 prosent.

Staten har som grafen under viser, hatt en en veldig god avkastning på DNB-aksjen i år. Aksjen er opp hele 26 prosent, mens hovedindeksen ved Oslo Børs i samme tidsrom er opp nesten like mye.