Hovedstyret i Norges Bank møtes om to uker for å bestemme hva de skal gjøre med styringsrenten, bankenes innskuddsrente i sentralbanken. Norges Bank har siden i fjor høst hevet denne renten med til sammen 1 prosentpoeng til 1,50 prosent, senest i september. Som ventet skjedde det ingenting i oktober.

Det er ingen av ekspertene som tror det skjer noe på rentemøtet 19. desember. De fleste ekspertene venter også en uendret styringsrente de kommende to årene, som DNB Markets.

Og meglerhuset er nå ute med en liten forhåndskommentar før rentemøtet i desember. DNBs renteeksperter gjør et poeng av at Norges Bank både i september og oktober signaliserte uendrede renter den kommende perioden. Det vil si ut 2019.

Les også: Svensk rente mot null - kan svekke norske kroner

Kan ikke forsvares

DNB skriver i forhåndskommentaren at verken trendene i norsk økonomi eller finansmarkedene forsvarer en renteøkning før jul. Men signalene er likevel blandede. Kronen har svekket seg betydelig siden septembermøtet, som normalt fører til høyere markedsrenter.

Internasjonalt har det vært en svak oppgang i markedsrentene, ettersom faren for en nedgangsperiode - resesjon - i verdensøkonomien har avtatt. På den annen side har både veksten i den norske fastlandsøkomien og sysselsettingen vært lavere enn ventet. I tillegg var prisstigningen i oktober under forventningene.

Dette taler isolert sett for en lavere såkalt rentebane fremover, altså en lavere forventet renteutvikling.

På vei nedover

Uendrede renter har også vært det mest sannsynlige utfallet i første kvartal neste år. Både gjeldsveksten i husholdningene og boligprisveksten er på vei ned, som reduserer behovet for å øke renten.

Kronesvekkelsen er riktig nok det mest dominerende trekket i markedet. Men DNB Markets mener Norges Bank vil være tilbakeholden med å stramme til rentene for mye, av frykt for en sterkere krone.

Norges Bank sa tidligere i høst at det er mer sannsynlig at neste renteendring er en økning enn en senkning. Når DNB nå veier opp argumentene for og mot, kommer de til at sentralbanken om to uker vil si det er 50 prosent sannsynlighet for en ny økning i mars. I så fall blir den på 0,25 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Les også: SSB med ny konjunkturrapport - lønnsfest i vente

Nettverksrapport

I tillegg tror ekspertene i DNB at sentralbanken vil si det er mer sannsynlig med en økning i juni neste år enn at styringsrenten forblir uendret.

Det må tolkes som at det ikke blir en økning i både mars og juni. Enten blir det en økning i én av månedene, eller ingen økning i det hele tatt.

Konklusjonen kan ifølge DNB bli endret når Norges Bank i neste uke presenterer den seneste regionale nettverksrapporten.

Økonomer som Nettavisen Økonomi har pratet med, sier at sentralbanken tillegger disse rapportene stor vekt når de tar rentebeslutningen. I disse nettverksrapportene kartlegger Norges Bank stemningen blant bedriftene og aktivitetsnivået rundt omkring i landet.