- Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en desember-måned.

Det sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom foran boligtallene til Eiendom Norge onsdag. Da får vi fasten for desember måned og boligåret som gikk.

DNB er den største boligmegleren i Norge, og Buraas melder om at den høye aktiviteten de så gjennom hele fjoråret holdt seg helt inn.

- Når fasiteten fra Eiendom Norge kommer på onsdag, er jeg overbevist at antall omsetninger vil overstige 100.000 i 2021. Det er «all time high» for salg av boliger i Norge i et enkeltår, sier Buraas i en melding fra DNB.

Les også: Rekordhøyt salg av luksusboliger i år

30 prosent høyere

DNB rapporterer om cirka 30 prosent høyere omsetninger enn hva som er vanlig i et normalår. Tallene ligger an til å bli rundt 5-6 prosent høyere enn i desember 2020, som også det var en rekordmåned.

- Aldri har så mange nordmenn vært på flyttefot som i fjor, vi har blitt en nasjon av bolignomader, beskriver Buraas boligmarkedet.

Obos meldte mandag om en prisnedgang i desember på 0,8 prosent for deres bruktboliger. De pekte på at det var normalt. Obos-tallene kan til dels avvike mye fra Eiendom Norges langt bredere tallmateriale.

Les også: SSB-forsker vil gi deg boligsjokk

Normalt fall

Normalt synker de nominelle boligprisene i desember, ifølge DNB ofte rundt et prosentpoeng. I 2020 var det en flat prisutvikling med en såkalt sesongkorrigert oppgang på 0,8 prosent. Det betyr en sterkere utvikling enn det som er normalt for måneden.

Buraas mener 2019 var det siste «normalåret» i desember, og da sank boligprisene med 0,8 prosent på landsbasis.

- Våre egne tall for desember viser at de nominelle prisene utviklet seg helt flatt. Det forteller med all tydelighet at vi fikk en rekordsterk avslutning på et usedvanlig sterkt boligår, sier Buraas.

Selges omgående

- Vi har over tid hatt en situasjon hvor utbudet er lavere enn etterspørselen, som gir høy omsetningsfart i markedet. Mange steder har boligene i praksis blitt solgt med en gang. I november tok det i snitt kun 21 dager å selge bolig i Oslo, mens landssnittet var helt nede i 35 dager, fortsetter han.

Buraas er glad for at vi nå har en moderat prisutvikling og at boligprisene ikke løper løpsk. Han peker på at kjøperne er prisbevisste, og de varslede rentehevingene fra Norges Bank bidrar til at folk holder litt igjen i budrundene. Nå er det ifølge DNB kun unntaksvis at boliger selges langt over prisantydningen.

Januar er normalt en av de sterkeste månedene i boligmarkedet. I fjor var det en oppgang på hele 3,2 prosent. Ifølge Buraas er tilbudet av boliger i markedet lavt når vi går inn i et nytt år. Han tror det vil ta seg opp utover i måneden.

Les også: Boligdrømmen ble oppfylt på en usedvanlig måte

Tatt bort

- En del boliger som ikke ble solgt i desember, er midlertidig tatt av markedet som følge av endringene i avhendingsloven. De vil fortløpende relanseres med oppdatert takstrapport. Samtidig er det flere som er klare til å selge så fort de har fått kjøpt seg ny bolig, sier Buraas.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror boligåret 2021 endte med en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent fra november til desember. DNB Markets venter den samme veksttakten gjennom 2022.

Det som taler for en videre oppgang, er at det fortsatt er få boliger til salgs. Boligkjøperen har gode inntektsutsikter i år. Men Haugland og kollegaene spår ytterligere fire rentehopp i løpet av 2022, som vil bidra til å dempe prisveksten.

Les også: Byråd på ville veier

Opp 9 prosent

Handelsbanken ser også for seg en sesongjustert månedsvekst på 0,2 prosent i desember, som i så fall er på snittveksten siden mars/april. Hvis prognosen slår til, ligger det an til at boligprisene har steget med vel 9 prosent gjennom 2021.

Men, Handelsbanken regner vekst som årsgjennomsnittet mot foregående år og ikke gjennom kalenderåret, som Eiendom Norge opererer med. Ved utgangen av november var denne årsveksten på 6,6 prosent.

Ifølge Handelsbanken kan det ligge an til en vekst på 5,9 prosent for hele 2021 med Eiendom Norges tall. Tolvmånedersveksten har uansett avtatt klart siden mars.

For 2022 spår Handelsbankens eksperter en boligprisvekst rundt 2,5 prosent, men da regnet som snittvekst fra 2021 til 2022. Her venter Eiendom Norge en vekst på 4 prosent. Gitt en boligprisvekst på 2,5 prosent, blir det noe under lønnsveksten i år.

Handelsbanken venter til sammen tre renteøkninger i 2022, men ser også en mulighet for at det blir fire.