Gå til sidens hovedinnhold

DnB NOR hevet renta

Onsdag 29. oktober senket sentralbanksjefen renta og Nordea fulgte øyeblikkelig opp. Fredag gikk renta opp i DnB NOR.

Onsdag 29. oktober senket Norges Bank styringsrenten for andre gang på to uker samtidig med at pengemarkedsrenten har falt betydelig. Torsdag 30. oktober fulgte Nordea opp umiddelbart og senket renten med 0,5 prosentpoeng.

Mange har ventet at DnB NOR ville følge Nordea. Men svaret fra DnB NOR er nei. Banken har ingen umiddelbare planer om å senke renta. Fra fredag 31. oktober stiger utlånsrenta i banken med 0,3 prosentpoeng som følge av en rentebeslutning tatt 15. september (DnB NOR, Nordea og en rekke andre banker hevet renta enda en gang i begynnelsen av oktober. De aller fleste har reversert denne rentehevingen).

Etter et nøkternt statsbudsjett og en solig redningspakke for bankene har både statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen uttalt at bankene må vise samfunnsansvar og følge opp med å senke renta etterhvert som styringsrenten faller.

Ros til Nordea
Foreløpig er det kun Nordea og Sparebank 1 SR-bank som har fulgt oppfordringen. Nordea fikk onsdag ros av finansministeren:

- Det er veldig bra at en stor bank som Nordea nå lar kundene få ta del i rentenedgangen. Det gir et viktig signal til de andre bankene som de uten tvil må forholde seg til, sier en fornøyd Kristin Halvorsen til Nettavisen.

På finansdepartementets hjemmeside gjentar hun torsdag sin oppfordring til norske banker om å la lånekunder få ta del i den generelle rentenedgangen i markedet:

- Rentereduksjonen vil lette situasjonen for bedrifter og husholdninger med gjeld, og bidra til å stimulere aktiviteten i økonomien. Det forutsetter imidlertid at bankenes utlånsrenter også følger med ned, sier Halvorsen. Les mer her.

Mye kan skje de nærmeste dagene
De fleste bankene i Norge valgte å heve renta i midten av september i likhet med DnB NOR.

- Dette betyr at så lenge ikke flere banker følger Nordea vil lånekunder flest oppleve at renta går opp de nærmeste dagene, sier økonomiekspert Rune Pedersen i Smarte Penger.

Han tror likevel det er for tidlig å konkludere.

- Jeg tror at flere banker, når de får summet seg etter gårsdagens rentenedsettelse fra Norges Bank, vil senke renta i likhet med det Nordea gjorde i går. Det er ingen tvil om at bankene har rom for å sette ned, sier han.

Venter på nedgang i pengemarkedsrenten
- Vi har ikke sett noe i rentemarkedet som åpner for en reversering av beslutningen vi tok i september, sier informasjonsdirektør i DnB NOR Aud-Helen Rasmussen til Nettavisen.

Men pengemarkedsrenten går ned og styringsrenten ble kuttet i går?

- Det tar noen dager før gårsdagens beslutning fra Norges Bank gir seg utslag i markedet. Vi har riktignok sett bevegelser i pengemarkedet de siste ukene, men ikke nok til at vi føler det er forsvarlig å gå ytterligere ned på utlånsrenten ennå, sier hun.

Hva ser Nordea som ikke dere ser?

- Vi har registrert hva Nordea gjorde i går. Men vi må se at gårsdagens kutt i styringsrenten faktisk gir seg utslag i markedet før vi føler det er riktig å foreta oss noe.

Dere har i dag lagt frem tall som viser at DnB NOR går med stor lønnsomhet og at rentemarginene øker.

- Det er riktig at rentemarginen har gått opp, men den stiger fra et lavt nivå. I andre kvartal var rentemarginen vår på noen og førti punkter, det er uforsvarlig lavt, sier hun.

Når vil dere vurdere utlånsrenten neste gang?

- Vi følger utviklingen veldig tett, sier Rasmussen.

Tjeneste fra Nettavisen: GRATIS: Få minst 5000 kr billigere lån

Kommentarer til denne saken