Norges Bank er ute med den seneste regionale nettverksrapporten. Disse rapportene utgis fire ganger i året. Via sitt regionale nettverk prøver sentralbanken å fange opp stemningen og aktivitetsnivået i næringslivet rundt omkring i landet.

Og sentralbanken skriver i denne rapporten at veksten i næringslivet har holdt seg oppe i sommermånedene. Det er mye uro internasjonalt, men den internasjonale uroen ser ikke ut til å ha bremset aktiviteten i stor grad.

DNB Markets skriver i en kort kommentar til rapporten at den støtter troen på at Norges bank vil innta en vente- og se-holdning på rentemøtet i neste uke. Den internasjonale usikkerheten har økt, som gjør at det ikke blir noen renteøkning på møtet 19. september.

Nordea Markets er derimot uenig og mener rapporten tilsier en renteoppgang i neste uke. Meglermiljøene i de to storbankene har en tid vært uenige i om Norges Bank vil sette opp renten eller ikke i september.

Sterk oljeoppgang

Men foreløpig går det bra. Ifølge bedriftene som melder inn til Norges Bank har produksjonen de siste tre månedene økt med rundt 3 prosent, målt som årlig vekst.

Oljeleverandørene har hatt den sterkeste oppgangen, særlig de som produserer for hjemmemarkedet. I august hadde rundt to tredjedeler av oljeleverandørene nær full kapasitetsutnyttelse.

Les også: Å kutte norsk olje er økonomisk galskap og en støtte til internasjonale diktatorer

Ødelegger fremtiden

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo langet på partiets valgvake mandag kveld ut mot oljeindustrien.

- Det er to grupper som skjelver litt ekstra nå, den ene er oljelobbyen som innser at tiden da det var greit på å ødelegge fremtida vår snart er forbi, sa blant annet Berg fra talerstolen.

Til Nettavisen sier Berg at hun tror oljenæringen ser på MDGs fremgang med stor bekymring. Norges Bank skriver i denne rapporten at det er få store oljefunn som skal bygges ut fremover. Det er en begynnende usikkerhet rundt ordreinngangen lenger frem i tid.

Flere bedrifter i oljenæringen fortsetter å vri seg mot andre forretningsområder. Bedriftene understreker at de fortsatt er tilbakeholdne med å ta på seg kostnader og risiko. Oljenæringen måtte gjennomføre store kostnadsreduksjoner i forbindelse med oljeprisfallet i 2014.

Les også: Vår kommunale velferd hviler på olje- og gassnæringen

3,2 prosent lønnsvekst

Norges Bank skriver videre at også tjenesteytende næringer har hatt god vekst. Samtidig har veksten avtatt litt hos bygg- og anleggsbedriftene og i hjemmemarkedsindustrien.

Kapasitetsutnyttelsen (se forklaring nederst) er lite endret fra forrige intervjurunde, mens sysselsettingsveksten har avtatt litt i de fleste næringer. Og når det gjelder anslaget lønnsveksten i år, anslås denne til 3,2 prosent. Det er det samme anslaget som i juni.

Men bedriftene rundt omkring i Norge venter litt lavere vekst det neste halve året. Spesielt gjelder det oljeleverandørene, men også varehandelen og eksportindustrien venter at veksten vil avta litt.

Enkelte av kontaktene til Norges Bank er bekymret for Storbritannias utmelding fra EU (Brexit), samt handelskonflikten mellom USA og Kina. Samtidig mener mange norske bedriftsledere at andre drivkrefter er vel så viktige for utviklingen fremover. Det gjelder digitalisering, økt konkurranse fra utlandet og fokus på klima og helse.

Les også: Norges Bank er ferdig med renteøkningene - kronen blir rekordsvak

Stor vekt

En rekke sjeføkonomer som Nettavisen Økonomi har snakket med, legger svært stor vekt på disse nettverksrapportene.

Økonomene mener eksempelvis at Norges Bank tillegger rapportene større betydning for rentesettingen enn konsumpristallene.

Rapporten i dag er de siste viktige signalene Norges Bank får foran det viktige rentemøtet 19. september. Ekspertene er delt i synet på om sentralbanken hever styringsrenten fra dagens nivå på 1,25 prosent.

Dagens viktigste

DNB Markets skrev eksempelvis i sin morgenrapport at rapporten er dagens viktigste begivenhet her hjemme. Meglerhuset peker på at gårsdagens BNP-tall for juli viste en overraskende sterk utvikling med en oppgang på 1,0 prosent fra juni. Dette peker i retning av fortsatt solid utvikling siden den forrige regionale rapporten i juni.

I juni var det en optimistisk tone blant bedriftslederne rundt omkring i Norge. Da ventet de både en høyere økonomisk vekst og høyere lønninger fremover.