DNB Markets er ute med sine seneste prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Da den forrige rapporten kon i januar, så det lyst ut her hjemme, og det ser ikke noe dårligere ut nå, tvert imot. «Høyere vekst», gradvise renteøkninger» er tittelen på den ferske rapporten.

- Det blir ingen supervekst fremover, som perioden vi hadde i 2004-2007, men det blir en bedre utvikling enn normalt, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Nettavisen.Økonomi. Det er to ting han vil peke på siden den forrige rapporten.

- Veksten i år ser ut til å bli litt høyere enn det vi antok i januar. I 2018 var veksten litt høyere enn det vi antok, og dermed var farten inn i året litt større enn det vi antok i januar, sier han. Oljeinvesteringene er en viktig bidragsyter her.


Lysere ute

- Og så har vi tatt bort tilbakeslaget internasjonalt vi trodde ville komme i 2021. Det gir effekter for norsk økonomi. Veksten i år i norsk økonomi vil ligge høyere enn normalt, som er 1,5-2 prosent, mens veksten i 2021 og 2022, anslår vi til snaue 2 prosent, fortsetter han.

Det vil dabbe av i norsk økonomi om et par år. Det skyldes primært at kapasitetsutnyttelsen i økonomien er blitt høy, samtidig som DNB venter en litt svakere utvikling internasjonalt.

- Men hovedbildet er at det går ganske bra i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er kommet ganske langt ned, sysselsettingsveksten stiger. Vi har en litt svakere forbruksvekst, men den vil løfte seg i andre halvår, sier Aamdal.

I tabellen under er det gjengitt DNBs anslag for nøkkeltall frem til 2021.

Størrelse 2018 2019 2020 2021
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 1,4% 1,8% 1,9% 1,7%
Fastlands-BNP 2,2% 2,4% 2,1% 1,9%
Arbeidsledighet (AKU) 3,9% 3,8% 3,7% 3,7%
Lønnsvekst 2,8% 3,3% 3,3% 3,3%
Prisvekst (KPI) 2,7% 2,3% 1,9% 1,8%
Kjerneinflasjon (KPIJAE) 1,6% 2,2% 1,8% 1,8%
Boligpriser 0,7% 2,5% 2,0% 1,5%
3-måneders pengemarkedsrente 1,1% 1,5% 1,8% 1,9%
Euro/Kroner 9,6 9,6 9,4 9,4

Kilde: DNB Markets Norway Update 2019

To renteøkninger

- Hva tror dere om renteutviklingen?
- Vi tror det kommer en renteøkning i september på 0,25 prosentpoeng, men det er en ganske stor sannsynlighet for at den kommer allerede i august. En økning i juni tror vi er litt for tidlig. Så tror vi det kommer en tilsvarende økning i mars, men da er toppen nådd, svarer Aamdal.

3-måneders pengemarkedsrente ventes å stige fra dagens nivåer på snaue 1,4 prosent til 1,85 prosent om ett år. Hvis denne prognosen slår til, vil da en typisk flytende boliglånsrente ligge på 3-3,25 prosent.


Når det gjelder boligmarkedet, venter DNB en svak prisvekst fremover. Anslaget er som tabellen viser en årlig prisvekst på bruktboliger på 1,5-2,5 prosent på landsbasis.

Mye usolgt

- Nivået på igangsetting av boliger og usolgte boliger er litt høyt. Sammen med noe høyere renter vil det legge et press nedover på boligprisene. Samtidig er det en solid inntektsutvikling, påpeker Aamdal.

Men oppsummert er det innenlandske faktorer som holder norsk økonomi godt oppe. Husholdningene får mer å rutte med, den såkalte reallønnsveksten øker.

Slår DNBs prognoser til, vil lønnsveksten de kommende årene ligge på 3,3 prosent, mens prisstigningen faller til under 2 prosent. Prisene er på vei ned, vesentlig som følge av lavere strømpriser.

DNB tror videre at kronen de neste tolv månedene vil styrke seg mot euroen fra dagens nivåer rundt 9,65 til nivå 9,40. Ferierende nordmenn i Europa kan altså se frem til noe billigere utenlandsferier fremover. DNB venter en kronestyrking mot alle nøkkelvalutaene det kommende året.