Rentenedsettelsen kommer etter at Norges Bank kuttet styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 1 prosent.

DNB opplyser at den laveste boliglånsrenten heretter blir 2,54 prosent for grønt boliglån. De nye rentesatsene gjøres gjeldende fra 17. mars. For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 1. mai 2020.

- Vi setter ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Usikkerheten er nå stor i markedet. Det betyr at bankene fortsatt betaler en høyere pris for sine lån i markedet enn for få dager siden, til tross for kuttet fra sentralbanken. sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarkedet i DNB.

Kniper igjen

DNB kniper altså noe igjen sammenliknet med hva Norges Bank satte ned renten med, men pengemarkedsrentene har ikke falt like mye som styringsrenten. Men går det som ekspertene tror, kan boliglånsrentene falle langt ned mot 1 prosent hvis renteforventningene til ekspertene slår til.

Eter de seneste to døgnenes dramatiske begivenheter er renteforventningene at markedsrentene ved utgangen kan ligge ned mot 0,65 prosent neste år. Historisk ligger disse rentene 0,3-0,4 prosentpoeng over styringsrenten. Boliglånsrentene ligger noen tiendedeler over dette igjen.

Les også: "Sjeføkonom spår svært gode nyheter til alle med lån"

Hvis det går som renteoptimistene tror, kan boliglånsrentene falle til langt ned mot 1 prosent om ett år. For et boliglån på 2 millioner kroner betyr det drøyt 20.000 kroner i årlige rentebesparelser før skatt fra dagens nivåer.

Pass på avdragene!

Låner du 2-3 millioner kroner vil du med en boliglånsrente på 1 prosent slippe unna med 20.000-30.000 kroner i renteutgifter per år, 1667-2500 kroner per måned. Og det er før skatt. Men i tillegg kommer avdragene, og det er de som særlig belaster likviditeten hver måned.

Rentenedgangen gjelder lån med flytende renter, der boliglånsrenten svinger i takt med markedsrentene.

Har du inngått en fastrenteavtale med banken, må du akseptere denne renten i eksempelvis 3, 5 eller 10 år fremover. Men renten på nye fastrentelån har også falt og er i dag vel så lave som de flytende boliglånsrentene.

DNB har ifølge personmarkedsdirektøren har også i dag gjort det enklere for kunder som er i en krevende situasjon å få avdragsfrihet, som for eksempel ved permittering. Nordea Norge meldte om det samme tidligere fredag.