Norges Bank satte som ventet opp sin innskuddsrente til bankene på rentemøtet 21. mars med 0,25 prosentpoeng. Den såkalte styringsrenten er nå på 1 prosent.

Og nå følger bankene etter, som man kunne vente seg. DNB opplyser i en pressemelding torsdag at de har besluttet å sette opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB opplyser til Nettavisen.Økonomi at storbanken også øker innskuddsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng.

2,54 prosent

Den beste nominelle boliglånsrenten etter økningen blir på 2,54 prosent for såkalt for Grønt boliglån. Dette er lån til kjøp av bolig med energimerke A eller B.

- Det har lenge vært ventet at Norges Bank ville øke styringsrenten på sitt møte 21. mars. Rentene har over en lengre periode vært historisk lave, og at de nå stiger er et signal om at norsk økonomi er i en positiv utvikling, sier personmarkedsdirektør Ingjerd Blekeli Spiten i en kommentar.

- Vi vil fortsatt være konkurransedyktige på pris, samtidig som vi leverer et fullverdig banktilbud med god rådgivning, enkle digitale løsninger og folk du kan snakke med over hele landet, sier Spiten i meldingen.

Bankene har seks ukers varslingsfrist for å varsle renteendringer på løpende lån. For eksisterende boliglånskunder i DNB vil derfor renteendringen tre i kraft fra 8. mai 2019.