Saken er oppdatert med Nordea.

Norges Bank økte torsdag styringsrenten til 0,50 prosent. Etter slike rentehevinger er det bare et tidsspørsmål før bankene følger etter med sine renter til kundene. Forrige gang tok det én dag etter at styringsrenten ble satt opp.

Nå varsler Norges desidert største finansinstitusjon at de setter opp rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. DNB er dermed først ute blant de større bankene.

- Med bakgrunn i Norges Bank sin beslutning om å heve styringsrenten, har DNB besluttet å justere renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, sier leder for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, i en børsmelding fredag.

Nye renter gjelder fra 18. desember for nye kunder, og fra 28. januar 2022 for eksisterende kunder. DNB opplyser ikke om hva innskuddsrentene settes opp med.

Les også: NHO om renteøkning nå: - Umusikalsk og døvhørt

Gå i nettbanken

Alle DNB-kundene som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker dem.

Når det gjelder innskuddsrenter, øker DNB innskuddsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng. Det gjelder Boligspar Ekstra, i tillegg endrer DNB også renten for Sparekonto, Sparekonto pluss og BSU for den som har fylt 34 år, samt fastrenteinnskudd.

Fastrenteinnskudd med bindingstid på 3 måneder får nå en rente på 0,55 prosent, 0,90 prosent for bindingstid i 6 måneder. Binder du innskuddet ditt for 12 måneder, får du 1,10 prosent, mens de som velger å binde innskuddet i to år fremover, kan se frem til 1,35 prosent.

Les også: Beskylder storbanker for rentebløff: - Det er helt feil!

Kopi fra Nordea

Nordea Norge følger også på med å øke boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

– I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøte 16.desember og utviklingen i pengemarkedsrentene har Nordea besluttet å justere opp rentene på boliglån og sparekonto, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

På innskuddssiden økes renten med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Som Norges Bank påpeker er utviklingen i økonomien god, men med noe usikkerhet knyttet til pandemien. Vi er i tett kontakt med kunder som opplever utfordringer, sier Marjamaa.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne uttalte torsdag at forbrukerne nå bør følge godt med i rentemarkedet.

- Vi ser at noen banker venter litt med sine rentehevinger for å komme unna det verste rushet. Derfor er det lurt å vente til litt ut på nyåret før man sjekker rentevilkår. Får man ikke gode vilkår i banken man er, bør man vurdere å bytte bank, sier Pihl.

Sparebanken Vest øker også utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,25 prosentpoeng. For eksisterende personkunder med bankens ordinære utlåns- og innskuddsprodukter vil renteendringen tre i kraft fra 1. februar 2022.