DNB legger torsdag morgen frem årsrapporten for 2022. Og her fremkommer det at DNB-sjef Kjerstin Braathen i fjor fikk utbetalt en fastlønn på 8,29 millioner kroner. Braathen gjorde seg fortjent til bonuser (variable ytelser) på 3,17 millioner kroner.

I 2021 hadde Braathen en utbetalt årslønn på 8,3 millioner kroner og en variabel godtgjørelse (les: bonus) på 3,18 millioner. Den totale godtgjørelsen havnet dermed på 14,97 millioner kroner i 2021. Etter statens retningslinjer kan bonuser utgjøre inntil 50 prosent av fastlønnen.

I 2021 hadde Braathen i tillegg opptjent over 2,4 millioner kroner i DNB-aksjer. Inntil 30 prosent av DNB-sjefens fastlønn kan utbetales i form av aksjer. Staten stemte i generalforsamlingen i 2020 for denne ordningen.

30 prosent i aksjer

Lederne i staten fikk i 2022 en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,3 prosent. DNB er ikke et statsselskap, men Næringsdepartementet eier 34 prosent av Norges desidert største finansinstitusjon.

Når det gjelder bonusene til Braathen, teller resultatene til storbanken med 60 prosent i hvor mye hun får utbetalt. I tillegg måles hun på på fem områder, som strategi og bærekraft. Disse kriteriene vektes med 8 prosent hver, til sammen 40 prosent.

Den samlede godtgjørelsen til ledende personer i DNB fastsettes ut fra kompetanse og personlig egnethet, relevante markedsforhold, stillingens karakter og prestasjoner.

Godt betalt styreleder

DNB har som retningslinjer at sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse (bonuser) skal være balanser.t. Den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at DNB slipper å utbetale bonuser.

Fastlønnen til toppledelsen skal i følge retningslinjene normalt være i samsvar med den alminnelige lønnsutviklingen i samfunnet.

Styreledervervet i DNB er også godt betalt. Styreleder Olaug Svarva (tidligere leder av Folketrygdfondet) fikk for innsatsen i 2022 1,15 millioner kroner, mot 1,12 millioner i 2021.

I en epost til Nettavisen skriver Vibeke Hansen Lewin, informasjonsdirektør i DNB, at fjorårets lederlønnsoppgjør i DNB ble gjennomført innen en ramme på 3 prosent, som også gjelder konsernsjefen. Gjennomsnittlig forventet lønnsvekst for 2022 var 4,6 prosent, så konsernsjefens lønnsutvikling lå under lønnsutviklingen ellers i samfunnet. De siste 10 årene har lønnsutviklingen for konsernsjefen fulgt rammene for det ordinære lønnsoppgjøret.

– Konsernsjefens fastlønn ble regulert med 3,0 prosent for 2022, som utgjør 240 000 kroner. Merk at hvis man omtaler totale betingelser, slik dere gjør, er det hhv 2,7 % og 403.000 kroner, skriver Lewin.