I 2021 fikk Braathen utbetalt en fastlønn på 8,3 millioner kroner, bonuser på 3,18 millioner kroner og 2,42 millioner til å kjøpe aksjer. Med litt andre goder utgjorde DNB-sjefens lønn til sammen 14,1 millioner kroner.

DNB-sjefen har en avtale om at i tillegg til den faste lønnen, kan inntil 30 prosent av denne utbetales i DNB-aksjer. Den variable delen - bonusene - kan ikke overstige 50 prosent av grunnlønnen for verken DNB-sjefen eller andre ledende ansatte.

Bonuser betales ut fra en overordnet vurdering av hvordan Braathen har gjort det, det vil i praksis si: Hvordan DNB har gjort det.

Les også: Her er skrekkregnestykket husholdningene ikke vil se

Ikke godt nok

Nøkkelord her er avkastningen eierne i DNB har fått i året som har gått, samt hvor effektivt DNB driver. DNB har blant annet som langsiktig mål at kostnadene ikke skal overstige mer enn 40 prosent av inntektene.

I 2021 tjente DNB 32,7 milliarder kroner før skatt og hadde en avkastning på egenkapitalen på 10,7 prosent. Det er under målet på 12 prosent. DNB brukte i fjor 43 øre på å tjene 1 krone, men 46 øre hvis vi tar bort verdipapirgevinster.

For 2020 fikk Braathen utbetalt en fastlønn på 7,9 millioner kroner, bonuser på snaue 3,2 millioner kroner og 2,38 millioner til å kjøpe aksjer, til sammen 13,5 millioner kroner.

Les også: Renteadvarsel fra NHO: - Det er nødvendig

Godt betalt

Konserndirektør Alexander Opstad har ansvaret for aksje- og valutaområdet i DNB, DNB Markets - en innbringende stilling-

Opstad hadde et godt fjorår med lønn og bonuser på til sammen 11,2 millioner kroner, mot 11 millioner i 2020.

Styrelederjobben i DNB er også godt betalt, styreleder Olaug Svarva mottok 1,1 millioner i fjor for vervet.