Gå til sidens hovedinnhold

DNB: Solid utlånsvekst - Bjerke avslutter med stil

DNB har økt utlånene det seneste året med over 6 prosent, mer enn gjeldsveksten til norske privatpersoner og bedrifter. Men Rune Bjerke avslutter sjefjobben med stil.

DNBs resultat satt i andre kvartal igjen med en bunnlinje på 6134 millioner kroner, en økning på 50 millioner fra samme kvartal året før. Banken opplyser om en vekst på alle områder.

Netto renteinntekter i andre kvartal var totalt 9581 millioner kroner, en økning på 291 millioner fra forrige kvartal. Totalt har utlånsvolumet økt med 6,3 prosent. Til sammenlikning er den innenlandske kredittveksten de seneste tolv månedene til bedrifter og husholdninger på 5,6-5,7 prosent.

Hjelpes av norsk økonomi

DNB skriver i en børsmelding at utlånsveksten er godt understøttet av en solid utvikling for norsk økonomi. Sammenlikner vi med regnskapstallene for andre kvartal i fjor, har DNB økt netto renteinntekter, har noe høyere provisjonsinntekter, men kostnadene er også økt i perioden.

Tap og nedskrivninger har også økt, men er på et behagelig lavt nivå. DNB peker på at de er historisk lave.

Resultatet før tap og nedskrivninger ble 8158 millioner, mens Norges desidert største finanskonsern satt igjen med et resultat før skatt på 7705 millioner. I andre kvartal i fjor var resultatet før skatt på 7632 millioner.

Omtrent som ventet

Analytikerne hadde i gjennomsnitt ventet at DNB-konsernet i andre kvartal ville få netto renteinntekter på 9632 millioner kroner, et resultat før tap og nedskrivninger på 7872 millioner og et resultat før skatt på 7841 millioner.

Avkastningen på aksjonærenes midler - egenkapitalen - i andre kvartal var på 11,3 prosent, ned fra 11,8 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Det er langt bedre enn det en rekke av DNBs nordiske konkurrenter får til.

I første kvartal kvartal satt DNB igjen med et resultat før tap på 7582 millioner kroner. Det var noe svakere enn det analytikerne ventet, men DNB hevdet likevel at de vokser på alle fronter.

Stadig flinkere

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB sier i en børsmelding at han er veldig godt fornøyd med laginnsatsen i DNB om dagen.

- Vi blir stadig flinkere til å hjelpe kundene våre på de områdene som er viktige i den fasen de er inne i, enten det gjelder å realisere boligdrømmen, starte egen bedrift eller spare penger til neste generasjon. Helheten i det vi tilbyr er det få av konkurrentene som matcher, sier den avtroppende konsernsjefen.

Resultatet for andre kvartal er det siste regnskapet avtroppende DNB-sjef Rune Bjerke legger frem, fra 1. september er sjefsstolen overlatt til finansdirektør Kjerstin Braathen.

Henter internt

DNB opplyser at mangeårig leder av DNB Markets (renter, aksjer, valuta), Ottar Ertzeid, tar over stillingen etter Braathen.

Ertzeid er utdannet siviløkonom og har ledet DNB Markets i nær 18 år. Han er også styremedlem i blant annet Oslo Børs og Verdipapirforetakenes Sikringsfond.

- Det er en styrke for oss at vi får en finansdirektør med sterk kommersiell teft, og som allerede har detaljert kunnskap om DNBs virksomhet. Ottar har vist svært gode resultater over lang tid og har også dyp innsikt i alle de regulatoriske prosessene som treffer finansnæringen, sier Kjerstin Braathen i en egen børsmelding.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley