Meglerhuset er ute med en fersk valutaoppdatering. Og her venter DNBs valutaeksperter at den norske kronen den nærmeste måneden kan svekkes til 10,40 mot euro. Det er i så fall en kronesvekkelse på over 2 prosent fra dagens nivåer, eller om man vil:

Over 2 prosent dyrere Europa-ferier. Utenlandsreiser og importerte varer blir dyrere når kronen svekker seg.

- Det er i stor grad utenlandske faktorer som driver kronekursen. Det overordnede økonomiske bildet preges av at det ser litt lysere ut for handelskrigen mellom USA og Kina, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen Økonomi.

- Men det er også et sesongmønster for den norske kronen, og her ligger bevisbyrden inn mot nyttår. Man må stille seg spørsmålet hvorfor kronen skal styrke seg.

Les også: Norske kroner raser - slik blir du rammet

Vil gjenta seg

- Samtlige av investorene jeg har pratet med, skjønner ikke hvorfor det er sånn. Men det er vanskelig å se hvorfor ikke dette mønsteret gjentar seg, fortsetter han.

Ved 14-tiden må man ut med drøyt 10,16 kroner i det profesjonelle valutamarkedet for en euro, snaue 9,11 kroner for en dollar. Kronen har det seneste året svekket seg kraftig mot nøkkelvalutaene, jfr, grafen under, som viser kronesvekkelsen hittil i år mot euro.

Kronesvekkelsen var som grafen viser markant fra juli til slutten av oktober, fra 9,60 til 10,30, men kronen har styrket seg noe igjen de seneste dagene. Kronen er for øvrig litt svakere mot euro og dollar enn før DNBs seneste prognoser ble kjent.

Veksten dabber av

Østnor sier at hvis vi ser på det globale vekstbildet, har vi den grunnleggende internasjonale usikkerheten i bunn. Det er ikke bare brexit og den pågående handelskrigen (se nedenfor, reda.nm.), men også frykten for at den globale veksten vil avta.

- Vi spår at veksten i verdensøkonomien skal ned, men samtidig skal vi ikke ut for klippen. Husholdningssektoren holder stand i mange land, og arbeidsmarkedet holder seg relativt godt oppe, sier Østnor.

Og DNB venter faktisk at kronen om ett år kan ha styrket seg til 10 kroner mot euro. Stemningen i markedet kan endre seg utover 2020.

Fra halvtomt til halvfullt

- Husholdningenes finanser er ganske solide, og vi ser neste år et halvfullt glass istedenfor halvtomt som nå. Det skjer en endring i risikobildet, spår valutastrategen.

En forklaring til den svake norske kronen, har vært den svake svenske kronen. Østnor forteller at forholdet mellom norske og svenske kroner - det såkalte valutakrysset NOK/SEK er ett av de sterkeste internasjonalt. I dag er 100 svenske kroner verdt ca, 95 norske kroner - det vil si valutakrysset NOK/SEK er 0,95.

Les også: Kollapsen fortsetter - den svakeste kronen noensinne mot euro

- Dette er ett av de sterkeste valutakryssene vi har, de to valutaene går i tospann. Det er vanskelig for den norske kronen å styrke seg veldig mot andre valutaer uten at den svenske kronen gjør det, og vise versa, sier valutastrategen.

Svensk renteheving

DNB tror på svakere svensk krone fremover, til tross at de venter en heving fra den svenske Riksbanken i desember på 0,25 prosent til til 0,prosent. Den tilsvarende norske renten er i dag 1,50 prosent, etter at Norges Bank holdt den uendret for halvannen uke siden.

Ikke så ille

DNB-økonomene skriver i en annen oppdatering at utsiktene for en ordnet avtale for Storbritannia ut av EU (brexit) gir noe lysere fremtidsutsikter i Europa enn ventet.

Men den økonomiske veksten i eurolandene de nærmeste kvartalene ventes å utgjøre svake 0,1-0,2 prosent i kvartalet. Den europeiske sentralbanken vil fortsatt føre en rentepolitikk som skal virke svært stimulerende på økonomien, men det kommer ikke flere rentekutt.

Går det mot en ordnet brexit-avtale, vil fallet i veksten i både den europeiske og norske økonomien bli noe mindre enn det DNB så for seg i august. Men utenfor Europa vil disse virkningene knapt bli merkbare, og det gjenstår andre hindringer.

Uløste hindre

Det kan også gå mot en midlertidig avtale som demper handelskonflikten mellom USA og Kina. Men denne avtalen erstattes mest sannsynlig av en opptrapping i krigen, fordi de mer utfordrende temaene kommer tilbake i forhandlingene.

DNB venter at USA vil legge en toll på biler fra Europa innen utgangen av året.

DNB spår videre at 2020 vil være det svakeste året for verdensøkonomien siden 2001, bortsett fra finanskriseåret 2008. Den globale veksten neste år spås å bli 2,8 prosent. Veksten i amerikansk økonomi vil bli under det langsiktige gjennomsnittet, men det blir ikke negativ vekst, resesjon.

Les også: Her kommer Norges dyreste boliger - vanlig folk har ingen sjanse

Kan bli flere kutt

Den amerikanske sentralbanken - Federal Reserve - kuttet nylig renten med 0,25 prosentpoeng. Det var det tredje rentekuttet i løpet av tre måneder. DNB anser det som lite sannsynlig med et nytt kutt allerede i desember.

Men nøkkeltallene i den amerikanske økonomien er ikke spesielt gode, så det er for tidlig å spå at de ikke kommer flere rentesenkninger. DNBs eksperter peker på mars 2020 som et mulig tidspunkt.