Skatteetaten mener banken urettmessig har ført fradrag for renter på interne fordringer knyttet til filialene i New York og Cayman Islands. Dermed ble bankens inntekter justert, noe som ga en ekstra skatteregning på 1,7 milliarder kroner, skriver Finansavisen.

Banken gikk til sak, men Oslo tingrett mener skattevedtaket er riktig.

Les også: DNB er i gang med å stenge kontoene til kundene

DNB: – Dommen er feil

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB sier de fortsatt er uenig i Skatteetatens tolkning av regelverket, og mener dommen er feil.

– Vi har studert dommen. Det har ikke kommet fram forhold som gjør at vi i dag vurderer saken annerledes. Vi mener vi bør vinne fram i en ankesak, og har besluttet å anke tingrettens dom, sier Lewin. Hun legger til at banken derfor ikke vil gjøre noen avsetninger for kravet i regnskapet.